Aktuality

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení (druhý termín)

Přihláška na gymnázium.pdf

 

V souladu se školským zákonem č. 571/2004 Sb. a navazujícími vyhláškami o přijímacím řízení vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – obor 79-41-K/81, gymnázium osmileté všeobecné.

Termín přijímacího řízení 2. kola 2. termín je stanoven na den 26. 5. 2022, v 14:00, v sídle Gymnázia  ALTIS,  Dopplerova 351, Praha Petrovice.

Uchazeč / uchazečka (dále „uchazeč“)zašle nebo osobně předá vyplněnou přihlášku ke studiu v termínu do 25. 5. 2022. Součástí přihlášky jsou doklady o výsledku jednotné přijímací zkoušky z 1. Kola (zkoušky CERMAT), kopie vysvědčení ze 4. ročníku a ½ 5. ročníku, případně i rozhodnutí o nepřijetí na gymnázium v 1. kole příjímacího řízení.

Pro elektronickou komunikaci je možné zaslat na e-mail vedeni@altis.cz naskenované uvedené dokumenty a následně je doložit až před vlastní zkouškou, případně před podpisem smlouvy o studiu.

Jsou přijímány přihlášky v českém a slovenském jazyce a přihláška do 2. kola nemusí být potvrzená ZŠ a lékařem.

Přijímací řízení sestává ze školní přijímací zkoušky (písemný test z AJ v trvání 30 minut), započtených výsledků jednotné přijímací zkoušky uchazečů z 1. kola a hodnocení vysvědčení.

Hodnocení a rozhodování ředitelky školy v přijímacím řízení.
Ředitelka školy hodnotí:
a) hodnocení na vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, kdy za průměr 1,0 je uděleno 20 bodů, za vyšší
průměr do 1,5 je uděleno 10 bodů;
b) výsledky jednotné zkoušky z ČJ – nejvýše 50 bodů, MA – nejvýše 50 bodů (uchazeč doloží výsledky z 1. kola JPZ);
c) výsledky školní přijímací zkoušky z AJ,
d) případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, kdy v
případě rovnosti všech dosažených bodů u více uchazečů je prvním preferenčním kritériem hodnocení školní zkoušky z AJ, druhým kritériem je průměr známek z ČJ a MA z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ.

Celkem je možné získat ze zkoušek 140 bodů (50+50+40), a za vysvědčení nejvíce 20 bodů, tedy celkem160 bodů v přijímacím řízení. Počet volných míst k přijetí je závislý na rozhodnutí přijatých uchazečů z 1. kola. Předpokládaný počet přijatých ve 2. kole je 6 míst. Gymnázium si vyhrazuje právo upravit tento počet a uchazeči budou informováni elektronicky.

Vzdělávání na soukromé škole je poskytováno za úplatu a součástí přijímacího řízení je i podpis Smlouvy o studiu a platba 1. části školného do pěti dnů od podpisu smlouvy. Uchazeč předá i Zápisový lístek.

Praha dne 17.5.2022
Mgr. Bc. Jaroslav Fišerová
ředitelka Gymnázia ALTIS

 

 

 

Sdílet:

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075 nebo 033 

email: vedeni@altis.cz

Kudy k nám