Úspěchy v soutěžích

Přehledy úspěchů našich žáků ve vědomostních soutěžích

2021/2022

Školní rok 2021/2022 byl rokem návratu k prezenční výuce a opět jsme se snažili zapojit do maximálního počtu různých soutěží. Naši žáci se úspěšně zúčastnili olympiád (biologie, chemie, český jazyk, anglický jazyk, matematika a logika), oborových soutěží (anglický, německý a španělský jazyk nebo dějepis) i výtvarných soutěží (Lidice 2022 nebo Ilu Story Akademie věd ČR).

Anglický jazyk

V obvodním kole se umístil Matyáš Vokněr na 1. místě (kategorie IB, 2.A), Ester Vieweghová na 3. místě (kategorie IIB, 3.A) a  Jan  Fousek na 3. místě (kategorie IIIA, 7.A).

Biologie

Školního kola biologické olympiády se zúčastnili 2 žáci, botanické soutěže ve školním kole celkem 10 žáků, do krajského kola postoupili Patrik Klauber (6.A) a Nikola Zubková (6.A).

Český jazyk

V  okresním kole se umístila Ivana Luňáčková (5.A) na 3. místě a Šimon Kůla na 5. místě (6.A).

Dějepis

V mezinárodní dějepisné soutěži gymnazistů „Cheb“ vybojovali 20. místo ze 334 soutěžních týmů Jan Gardner, Šimon Kůla a Tomáš Vrána (všichni 6.A).

Chemie

Do okresního kola postoupilo celkem 5 žáků. Ondřej Matyšek získal 1. místo a Ondřej Štýs se umístil na 3. místě), do krajského kola postoupili obaOndrové a O. Matyšek získal skvělé 4. místo (v konkurenci čtyř desítek žáků pražských škol).

Logická olympiáda

Tato soutěž byla i v tomto školním roce mezi žáky populární. Zúčastnilo se 17 žáků nižšího stupně a 8 žáků vyššího stupně. Nejlepšího umístění dosáhl v nižší kategorii Jakub Jelínek (4.A), Barbora Soukupová (3.A) a Barbora Blažková (4.A).

Německý jazyk

V obvodním kole se umístila Natálie Vlková na 2. místě (kategorie IIB, 4.A) a Marek Jelínek na 4. místě (kategorie IIIA, 6.A).

Španělský jazyk

V krajském kole si Jan Pokorný (8.A) poradil s konkurencí a získal 4. místo.

2020/2021
2020/2021

Soutěže ve školním roce 2020/2021 byly ovlivněny koronavirovou situací a uzavřením škol, stejně tak jako o rok předtím, akorát ve větším rozsahu. Přesto žáci Gymnázia Altis neztratili motivaci, využili online výuku a čas strávený doma pod vedením našich pedagogů k přípravě na soutěže a opět v nich bodovali.

Celostátní kolo chemické soutěže ChemQuest!

Žákyně Zuzana Grycová a Ivana Luňáčková (4.A) se účastnily chemické soutěže ChemQuest, ve které se představily projekt k tématu chemie a potraviny. Za své téma “Byl jednou jeden… tvaroh aneb tisíc podob mléko mívá” získaly od poroty skvělé druhé místo.

Olympiády se v uplynulém školním roce konaly jen omezeně, podle dostupné nabídky online verzí, a nebo jen na úrovni školních kol v měsíci září.

Biologická olympiáda

V krajském kole nás reprezentovala žákyně Tereza Kocourková (7.A).

Chemická olympiáda

Okresní kolo Prahy 10 v kategorii D: Ondřej Matyšek (3.A) – 2. místo a Vendula Kratochvílová (4.A) – 3. místo.Ondra i Vendy reprezentovali Gymnázium Altis i v krajském kole. Krajského kola se probojovala i Alice Diakonu (6.A) v kategorii C.

Matematická olympiáda

Konalo se pouze školní kolo v září– nejlépe se umístil Marek Šebesta (2.A).

Logická olympiáda

Tato soutěž byla i letos mezi žáky populární. Nejlépe se umístili v rámci školy: Ivana Luňáčková (4.A), Marek Šebesta (2.A) a Jan Přádka (4.A).

2019/2020
2019/2020
2019/2020

Přesto, že bylo druhé pololetí poznamenáno koronavirovou krizí a zrušením mnoha soutěží, naši žáci i tak prokázali své znalosti a dovednosti v různých soutěžích.

Německý jazyk

Vítěz obvodního kola Prahy 10 konverzační soutěže v německém jazyce byl Matyáš Siegl (7.A).

Anglický jazyk

Konverzační soutěž v anglickém jazyce (ZŠ Nad Přehradou nebo v DDM Praha 10) se zúčastnili:

kategorie IB – Ester Vieweghová (1.A), 1. místo

kategorie IIB – Klára Tyburcová (4.A), 2. místo

kategorie III. – Martin Znamenáček (6.A) – 1. místo

 

Ekonomická olympiáda

Do krajského kola postoupili Jiří Apjár (8.A), Jiří Hájek (7.A) a David Melichar (7.A).

Biologická olympiáda

Biologickou olympiádu řešila Štěpánka Žáková (8.A).

Chemická olympiáda

Okresní kolo Prahy 10 se nejlépe podedlo Nikole Zubkové (4.A; 3. místo), dále pak Kláře Tyburcové (4.A; 4. místo) a Ondřeji Matyškovi (2.A; 6. místo).

Logická olympiáda

Nejvyšší percentil získala Iva Syrovátková (4.A), Barbora Blažková (2.A) a Jan Přádka (3.A).

Pythagoriáda

Žáci nižšího stupně řešili i matematickou soutěž Pythagoriáda. Školní kolo se nejvíce povedlo žákům 3.A, kde bylo sedm úspěšných řešitelů. Okresní kolo se opět nekonalo.

2019/2020
2018/2019
2018/2019

Mezinárodní soutěž CASTIC

Eliška Rajmonová (8.A) získala v červnu 2019 bronzovou medaili na mezinárodní soutěži CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) v Číně. Na soutěži prezentovala a před porotou obhájila práci „Formation and Occurrence of Kummerform Foraminifera“. Soutěže se zúčastnilo 588 finalistů s 437 projekty z 56 zemí světa.

Celostátní kolo chemické soutěže ChemQuest!

Žáci 5.A Daniel Nosek, David Pitr a Jiří Zelenka postoupili do celostátního finále soutěže ChemQuest organizované VŠCHT Praha a MŠMT, kde se svým projektem „Kovová alchymie” získali 3. místo.

Celostátní kolo Studentské odborné činnosti (SOČ)

Eliška Rajmonová (8.A) – Analýza izotopového složení schránek foraminifer středního miocénu z lokality Požega Ciprovac v Chorvatsku, 4. místo (obor: Geologie a geografie).

Krajské kolo Studentské odborné činnosti (SOČ)

Eliška Rajmonová (8.A) – Analýza izotopového složení schránek foraminifer středního miocénu z lokality Požega Ciprovac v Chorvatsku, 1. místo (obor: Geologie a geografie)

Albert Kulík (6.A) – Bezpečnost práce v chemické laboratoři, 4. místo (obor: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie)

Vikroriya Kravchenko (6.A) – Jak ilustrovat Poea, 4. místo (obor: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby)

Max Štětina (6.A) – Vizualizace vinohradské synagogy, 4. místo (obor: Informatika)

Lucie Znamenáčková (7.A) – Multifunkční budova Sol Victus, 4. místo (obor: Stavebnictví, architektura a design interiérů)

Krajské kolo Chemické olympiády (kategorie D)

Ondřej Matyšek (1.A) a Adéla Korbelářová (4.A) se stali úspěšnými řešiteli.

Obvodní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ivana Luňáčková (2.A) – 2. místo

Šimon Kůla (3.A) – 3. místo

Lukáš Zima (6.A) – 3. místo

Obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Vítězem obvodního kola konverzační soutěže v německém jazyce se stal Matyáš Siegl (6.A).

Obvodní kolo matematické Pythagoriády 

Sdílené 2. místo: Z7 – Kratochvílová Vendula (2.A)

Sdílené 3. místo: Z7 – Široký Adam Maxim (2.A)

Sdílené 4. místo: Z8 – Gabriela Ottová (3.A)

Sdílené 5. místo: Z8 – Marek Jelínek a Šimon Kůla (3.A)

Obvodní kolo Chemické olympiády (kategorie D)

Ondřej Matyšek (1.A) – 2. místo

Adéla Korbelářová (4.A) – 3. místo

Eliška Plevová (4.A) – 4. místo

Úspěšnými řešitelkami se staly i Alice Diakonu (4.A) a Adriana Starčevská (4.A).

Soutěž Maxe Broda

Letošního kola soutěže Maxe Broda na téma Demokracie se účastnil Tadeáš Štěpán (8.A), který byl za svou esejistickou tvorbu oceněn a přijat v Senátu ČR.

2018/2019
2017/2018
2017/2018

V krajském kole Studentské odborné činnosti naši studenti získali:

Eliška Rajmonová (7. A), obor: Geologie a geografie, 1.místo
Kristina Jaklová (6. A), obor: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, 2.místo
Daniela Nonfriedová (7. A), obor: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, 3.místo
Lucie Znamenáčková (6. A), obor: Stavebnictví, architektura a design interiérů, 3. místo
Artem Tsalyy (8. A), obor: Chemie, 6. místo

V celostátním kole SOČ,
které se konalo 16. 6. 2018, vybojovala v oboru Geologie a geografie krásné 2. místo

Eliška Rajmonová ze 7. A.

Výsledky chemické olympiády

V březnu a dubnu proběhla krajská kola Chemické olympiády. Naši žáci prokázali teoretické znalosti i schopnost řešit různé praktické úlohy (stanovení množství iontů v neznámém vzorku, příprava magnetitu nebo dělení různých kovů) a stali se úspěšnými řešiteli. Gymnázium reprezentovali Tereza Kocourková a Martin Znamenáček (4. A, kategorie D) a Radim Král (5. A, kategorie C).
Letošní maturanti z chemie se zúčastnili celostátního kola Chemiklání – týmové soutěže pro středoškoláky se zájmem o chemii, kterou pořádá Univerzita Pardubice a MŠMT.

Literární cena Filipa Venclíka:

Cena poroty – Karolína Dobešová (8. A), Okřídlený chodec
2. místo – Tadeáš Štěpán (7. A), Přátelství

Soutěž v AJ

Gabriela Ottová ze 2. A se umístila na třetím místě v obvodním kole soutěže AJ pořádané ZŠ Nad Přehradou.

V literární soutěži Co je to vlastenectví

získali chlapci ze 2. A Ondřej Jakub Anděl 1. místo a Tomáš Kopecký 2. místo.

2017/2018
2016/2017
2016/2017

V krajském kole Studentské odborné činnosti naši studenti získali:

Obor 03 Chemie 4. místo Jan Krofta – Vzájemná separace americia (III) a curia (III) 

Obor 04 Biologie 8. místo Karolína Dobešová – Vývoj žábronožky solné 

Obor 05 Geografie 1. místo – postup do celostátního kola Eliška Rajmonová – Geologická vycházka po Jílovém u Prahy 

Obor 06 Zdravotnictví 3. místo – postup do celostátního kola Jan Starčevskyj – Mozaicizmus monozomie chromozomu X u jinak zdravých jedinců 

Obor 07 Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství 1. místo – postup do celostátního kola Barbora Lehká – Škrobárna Amylon – historické souvislosti zpracování škrobu v Českých zemích 

Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 7. místo Pavel Herman – Využití stramingových videí jako motivační složky při výuce chemie na ZŠ a SŠ 

Obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 3. místo Daniela Nonfriedová – Interiérový design třídy 

Obor 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 4. místo Tereza Přibylová – Od loutkařů k novému cirkusu, aneb Jak ovlivnila česká divadelní tradice současné moderní divadlo 

 

Výsledky matematické olympiády

V kategorii Z6 se v obvodním kole umístila na 2. místě Gabriela Ottová a v kategorii Z7 na 3. místě Alice Diakonu. 

 

Výsledky chemické olympiády

V kategorii D se v oblastním kole pro Prahu 10 stali úspěšnými řešiteli Lukáš Zima 6. místo, Klára Kubelková 7. místo a Zou Meng Xuan 8. místo (všichni 4. A).

V krajském kole kategorie C se na 2. místě umístila Štěpánka Žáková (5. A). 

 

V obvodním kole PYTHAGORIÁDY

Gabriela Ottová umístila na 3. místě. 

 

Na pivo s Karlem Velikým aneb Všední život v dobách minulých 

Studenti se skupinovým monodramatem Martin Luther obsadili 4. místo. 

 

Soutěž Maxe Broda na téma Brexit 

Studenti Tereza Přibylová, Karolína Dobešová a Marco Hahn byli za svou esejistickou tvorbu oceněni a přijati v Senátu ČR.

2015/2016
2015/2016

V celopražském kole Studentské odborné činnosti naši studenti získali:

Obor 03 Chemie 4. místo Jan Kovář – Charakterizace mikrofluidního systému a optimalizace nastavení pro studium kinetiky kapalinové extrakce 

Obor 06 Zdravotnictví 6. místo Alžběta Janovská a Lenka Štěpánová – Využití metody augmentace v lékařství 

Obor 07 Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství 6. místo Vladimír Janovský – Domestikace tura domácího 

Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 3. místo Pavel Herman a Jan Krofta – Chemické pokusy do školy i na doma 

Obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 4. místo Tereza Přibylová – Pražské divadelní scény a Cirk La Putyka aneb Proč chodit či nechodit do divadla 

Obor 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 3. místo Daniela Nonfriedová – Ilustrace jako médium 

Obor 16 Historie 4. místo Barbora Lehká – Oldřich Sichrovský 

 

VII. ročník soutěže Finanční gramotnost pořádanou společností COFET ve spolupráci s MŠMT:

kategorie II. – Albert Kulík, David Waltr a Marek Havlík (3. A). V krajském kole skončili na 4. místě.

kategorie III. – Pavel Herman, Anna Černohousová, Kryštof Filip, kteří se umístili na konečném 8. místě v ČR.

 

Výsledky chemické olympiády

V kategorii D se v oblastním kole pro Prahu 10 umístila na 4. místě Lucie Znamenáčková, následována Štěpánkou Žákovou na 6. místě a Janem Kelarem na 7. místě (všichni 4. A).

V krajském kole kategorie C, kterého se letos zúčastnila čtyřicítka studentů ze 30 středních škol, se nejlépe umístil Petr Joudal (5. A), který se stal úspěšným řešitelem a obsadil 21. místo. 

 

XVI. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA 

Studentky sexty Linzerová, Přibylová a Lehká se probojovaly do širšího výběru.

 

Na pivo s Karlem Velikým aneb Všední život v dobách minulých 

Studenti zaujali skupinovým monodramatem a obsadili 2.místo. 

 

Soutěž Maxe Broda na téma prezidentství 

Studenti Barbora Lehká, Tereza Přibylová, Karolína Dobešová, Marco Hahn a Lenka Štěpánová byli za svou esejistickou tvorbu oceněni a přijati v Senátu ČR. 

 

2014/2015
2014/2015

V celopražském kole Studentské odborné činnosti dne 27. 4. 2015 naši studenti získali:

Chemie – 9. místo Kristýna Kroftová Značení hydroxyapatitu Tc-99m 

Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství – 4. místo Vladimír Janovský České šlechtitelství a plemenářství 

Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času – 2. místo Barbora Veselá Metodika tréninku běhu na střední tratě 

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby – 4. místo Jiří Kordík Kavárna Union – Parnas českých intelektuálů 

Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie – 5. místo Pavel Herman a Jan Krofta Budoucnost laserových technologií v českých rukách 

Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie – 6. místo Kristýna Křížová Fakta o těhotenství 

 

Ze školního kola soutěže v rétorice Mladý Démosthenes postoupili naši studenti do regionálních kol a dosáhli tam těchto výsledků:

1. kategorie: Kubelková- 2. A – 4. místo

2. kategorie: Šlancarová – 3. A – 4. místo

3. kategorie: Křížová – 6. A – 4. místo

4. kategorie: Krejčířová – 7. A – postup do finále v celostátním kole

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V kategorii gymnázií získal Tadeáš Štěpán (4. A) 3. místo a Radim Král (2. A) 4. místo v celopražské soutěži. (pořadatel ZŠ Nad Přehradou) 

 

Soutěže “SAPERE – vědět, jak žít” 

Zúčastnilo se ve dvou kategoriích školního kola 37 žáků Gymnázia ALTIS. V konkurenci 321 škol a 25 365 soutěžích postoupila reprezentující družstva až do krajského kola.

Družstvo II. kategorie – Natalie Šlancarová 3. A, Barbora Kocková 4. A a Jiří Apjár 3. A se umístilo na 6. místě. 

Družstvo III. kategorie Richard Vaněk 8. A, Pavel Herman 5. A a Adam Oliva 7. A se umístilo na 2. místě krajského kola. 

 

Student Jakub Bednář ze 3. A zvítězil v mezinárodní výtvarné soutěži Malujeme po síti a jeho práce je vystavena od 11. června 2015 v Musaionu, Národopisném muzeu v Letohrádku Kinských na Smíchově. 

 

Chemická olympiáda 

V obvodním kole Prahy 10 se v kategorii D umístil na 7. místě Michal Matula (4. A). V kategorii C postoupila Anna Černohausová (6.A) do krajského kola, kde se stala úspěšnou řešitelkou.

 

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám