Aktuality

Ukázka distančních aktivit z hodin chemie

Jako Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jdeme příkladem i v distanční výuce. Níže se můžete podívat na výběr některých z aktivit, jak je realizována distanční výuka chemie.

Velmi populární mezi žáky je aplikace wizer.me – interaktivní pracovní listy. Žáci mohou při jejich vyplňování doplňovat chybějící slova ve větě, vytvářet dvojice, kreslit, popisovat obrázky, třídit pojmy nebo formulovat delší odpovědi (jak písemné, tak hlasové). Po vyplnění hned vidí správné odpovědi, po úpravě učitelem i odpovědi u otevřených otázek a případně jeho komentář k pracovnímu listu. Součástí je i prostor pro sebehodnocení žáků.

Při procvičování a prohlubování učiva využíváme stránky whiteboard.fi – žáci vidí tabuli učitele a každý žák píše/kreslí na svou tabuli. Učitel má okamžitou zpětnou vazbu, zda žáci učivu rozumí, umí ho aplikovat a zároveň kontroluje, zda pracuje každý žák ve třídě. Na obrázku je ukázka planetárního modelu atomu uhlíku.

Pro zopakování učiva, vybraní důležitých pojmů nebo zjištění informací, které již žáci znají při začátku nového tématu využíváme stránky mentimeter.com. Výsledek je nejenom zajímavě graficky zpracován, ale se získanými informacemi dále pracujeme, uvádíme je do kontextu a rozšiřujeme.

Nedílnou součástí výuky chemie jsou i domácí experimenty. S jejich pomocí žáci chápou, že chemie nejsou pouze hrozné vzorce a rovnice, ale že díky nim mohou lépe porozumět světu kolem sebe. I v době distanční výuky mohou žáci provádět nejrůznější experimenty s potravinami nebo prostředky z drogérie, lékárny nebo supermarketu.

Sdílet:

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám