Státní maturita

STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

V jarním termínu školního roku 2017/2018 maturovalo v ČR 61 748 žáků, z toho 14 264 žáků neuspělo. Na Gymnáziu ALTIS maturovalo 23 žáků, uspěli všichni žáci. Žáci ve státní maturitní zkoušce maturovali povinně z českého jazyka a literatury, druhý povinný předmět si volili z cizího jazyka (anglického jazyka) nebo matematiky.

Školní rok 2017/18Český jazyk (výsledky v %)
ČR celkem69,7
Gymnázia80,1
Z toho:
8 letá gymnázia82,7
6 letá gymnázia80,8
4 letá gymnázia78,3
G ALTIS84,6

Školní rok 2017/18Matematika (vybralo si v %)Matematika (výsledky v %)
ČR celkem23,452,9
Gymnázia32,366,9
Z toho:
8 letá gymnázia36,271,9
6 letá gymnázia31,669
4 letá gymnázia29,962,7
G ALTIS17,474

Školní rok 2017/18Anglický jazyk (vybralo si v %)Anglický jazyk (výsledky v %)
ČR celkem76,677,2
Gymnázia67,787,7
Z toho:
8 letá gymnázia63,890,4
6 letá gymnázia68,489,9
4 letá gymnázia70,185,8
G ALTIS82,696,6

ANALÝZA VÝSLEDKŮ GYMNÁZIA ALTIS VE STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

V tabulce jsou výsledky našeho gymnázia v předmětu anglický jazyk a matematika, tedy v předmětech, které rodiče nejvíce zajímají. Data vychází z grafické interpretace zpracované na stránkách CERMAT.

Výsledky maturity 2016/2017 – Anglický jazyk

NázevPrůměrná úspěšnost (max,100)MediánPřihlášenýchKonajících% přihlášených
Gymnázium ALTIS93,9894,7413,0013,0054,17
Hl. m. Praha79,7483,507,636,6073,00
Gymnázia v ČR88,4090,8613,0012,5461,85
Maturanti v ČR77,2480,2748,1342,4069,30

Velký rozdíl vidíme již ve výsledcích při porovnání Gymnázia ALTIS a ostatních gymnázií v Praze. Rovněž v porovnání s gymnázii v ČR se jedná a statisticky významný rozdíl. Vysoká průměrná úspěšnost ukazuje na vynikající výsledky našich maturantů. Vysoký medián dosažených výsledků maturující třídy a nízká směrodatná odchylka (viz poznámka) ukazují, že úspěšnost studia je na velmi vysoké úrovni a vzdělávací program zajišťuje nejvyšší standard vzdělání. Řadí nás to k nejlepším gymnáziím v ČR. 

Výsledky maturity 2016/2017 – Matematika

NázevPrůměrná úspěšnost (max,100)MediánPřihlášenýchKonajících% přihlášených
Gymnázium ALTIS78,4080,0011,0010,0045,83
Hl. m. Praha59,8562,002,302,0822,40
Gymnázia v ČR68,4470,007,066,9133,56
Maturanti v ČR53,8754,0017,8816,0025,74

Je potěšitelné, že vzestupný trend je vidět i na maturitě z matematiky, kde při porovnání výsledků s jednotlivými kohortami jsou výsledky našeho gymnázia rovněž vynikající. Zde rozdíl v řádu desítek procent úspěšnosti ukazuje, že vzdělávací program zajišťuje podmínky pro vysokou úroveň vzdělání i v matematice (bude za 3 roky povinně maturitním předmětem). Potvrzuje to jen míru všeobecnosti našeho vzdělání a možnost našich studentů absolventů na všech univerzitách v ČR a zahraničí. Zároveň to ukazuje na vysokou pedagogickou způsobilost vyučujících a vedení. 

Máme rozpracované programy do budoucna, které zajistí, že v základních předmětech AJ, MA, ČJL budou naši absolventi moderně vzděláváni. Devizou je, i při náročnosti studia, příjemné klima výuky na škole a motivace našich studentů. Bez poctivé přípravy a vedení studia není skutečného vzdělání. 

Poznámka: Medián – střed dosažených výsledků, který eliminuje krajní hodnoty. Lím vyšší medián, tím se výsledky konkrétního subjektu zpravidla nachází výše v hodnocení. 
Směrodatná odchylka – ukazuje, jak se mohou lišit konkrétní subjekty (prvky souboru) od zkoumaného souboru jako celku. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti. 

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075 nebo 033 

email: vedeni@altis.cz

Kudy k nám