Šance pro žáky 9. třídy ZŠ

Přijímání do vyšších ročníků osmiletého gymnázia.

Na základě současné situace a žádostí rodičů upřesňujeme informace k možnosti nastoupit do vyššího ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2021/2022. Obzvláště je to zaměřeno na žáky, kteří v tomto roce ukončí 9. třídu ZŠ a absolvovali přijímací zkoušky na střední školu. Zájemci se mohou přihlásit na email vedeni@altis.cz nebo na telefon 605 259 075.

Počet plánovaných míst k přijetí je podle kapacitních možností třídy (v současné době plánujeme 6 přijatých).

Ředitelka gymnázia bude rozhodovat o přijetí ke studiu v souladu s §§ 63 a 66 školského zákona. Gymnázium ALTIS je soukromá škola, a vzdělávání je poskytováno za úplatu podle uzavřené smlouvy (roční školné 70000,-Kč ve dvou splátkách 36+34).

 Přestup do vyššího ročníku po ukončení 6., 7. a 8. ročníku ZŠ, a ukončení 1. a 2. ročníku střední školy, kdy ředitelka gymnázia stanovila rozdílové zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka. Součástí je i pohovor s žadatelem a u ročníků SŠ i základní zjištění rozsahu znalostí druhého cizího jazyka (NJ, ŠJ). Před žádostí je nutné se informovat, zda v příslušném ročníku je místo. Jedná se individuální přijímací proces, který je zcela v kompetenci ředitelky gymnázia, a doporučujeme informovat s o podmínkách na emailu vedeni@altis.cz.

 Aktualizováno dne 7.6.2021

Mgr. Bc. Jaroslav Fišerová

ředitelka gymnázia

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám