Šance pro žáky 9. třídy ZŠ

Přijímání do vyšších ročníků osmiletého gymnázia.

(termíny a podmínky upraveny na základě opatření COVID-19)

Na základě současné situace a žádostí rodičů upřesňujeme informace k možnosti nastoupit do vyššího ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2021/2022. Obzvláště je to zaměřeno na žáky, kteří v tomto roce ukončí 9. třídu ZŠ a absolvovali přijímací zkoušky na střední školu. Je možné využít následující postupy: 

A) Přijetí do 5. ročníku osmiletého gymnázia pro žáky z 9. tř. ZŠ je možné, pokud absolvovali jednotnou přijímací zkoušku do 1. ročníku střední škol (JPZ). Žadatelé mohou být přijati na základě žádosti o přijetí do vyššího ročníku osmiletého gymnázia. Kritériem pro přijetí jsou předložené výsledky z JPZ a účast na naší školní zkoušce – testu z AJ (ŠPZ AJ). Výsledky a pořadí při více uchazečích budou hodnoceny obdobně jako při přijímacím řízení na osmiletém gymnáziu, tj. JPZ ČJ 50 bodů, JPZ MA 50 bodů, ŠPZ AJ 30 bodů. Žadatelé předloží s krátkou žádostí o přijetí i kopie výsledků JPZ a kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. Lze využít i kopii původní přihlášky na střední školu. 

B) Přijetí do 5. ročníku na základě žádosti o přestup z jiné střední školy. Tato varianta se týká žadatelů, kteří po přijímacích zkouškách dne 3. a 4.5. 2021 byli již přijati na střední školu ve školním roce 2021/2022, a rozhodli se přestoupit na naše gymnázium. Součásti žádosti je rozhodnutí příslušné střední školy, že žadatel byl přijat ke studiu na školní rok 2021/2022 a kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (lze využít i kopii původní přihlášky na střední školu). Žadatelé absolvují školní přijímací písemný test z AJ. Pro bližší informaci v tomto případě doporučujeme kontaktovat gymnázium na emailové adrese vedeni@altis.cz.

Žádosti pro obě varianty lze zaslat gymnáziu v termínu do 25.5.2021 na adresu školy. Předběžně je možné poslat přihlášku i elektronicky na email vedeni@altis.cz, nebo do datové schránky 9x4uafp (a písemně ji přinese žadatel na školní zkoušku). ŠPZ z AJ se bude konat dne 26.5.2021 od 14.00 hodin podle rozdělení na skupiny, a bude trvat 40 minut.

Přijímání do vyšších ročníků osmiletého gymnáziaPřijetí do vyšších ročníků.pdf   ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU.rtf

Počet plánovaných míst k přijetí je podle kapacitních možností třídy (v současné době plánujeme 6 přijatých), a v obou případech ředitelka gymnázia rozhoduje o přijetí na základě žádosti, dodaných výsledků JPZ, výsledků ŠPZ z AJ a dalších informací (vysvědčení). Ve stávajícím 5. ročníku osmiletého gymnázia lze volit jako druhý cizí jazyk NJ nebo ŠJ.

Ředitelka gymnázia u varianty A) a B) bude rozhodovat o přijetí ke studiu v souladu s §§ 63 a 66 školského zákona. Gymnázium ALTIS je soukromá škola, a vzdělávání je poskytováno za úplatu podle uzavřené smlouvy (roční školné 70000,-Kč ve dvou splátkách 36+34).

 

C) Přestup do vyššího ročníku po ukončení 6., 7. a 8. ročníku ZŠ, a ukončení 1. a 2. ročníku střední školy, kdy ředitelka gymnázia stanovila rozdílové zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka. Součástí je i pohovor s žadatelem a u ročníků SŠ i základní zjištění rozsahu znalostí druhého cizího jazyka (NJ, ŠJ). Před žádostí je nutné se informovat, zda v příslušném ročníku je místo. Jedná se individuální přijímací proces, který je zcela v kompetenci ředitelky gymnázia, a doporučujeme informovat s o podmínkách na emailu vedeni@altis.cz.

 

    Praha dne: 30.1.2021                                                                        Aktualizováno dne 15.4.2021

Mgr. Bc. Jaroslav Fišerová

ředitelka gymnázia

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075 nebo 033 

email: vedeni@altis.cz

Kudy k nám