Aktuality

Přírodovědné aktivity

Přesto, že bylo druhé pololetí letošního školního roku poznamenáno koronavirovou krizí, se naši žáci stihli zúčastnit celé řady projektů a soutěží. I v letošním roce se tedy máme jako Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK čím pochlubit a zároveň děkujeme našim žákům za reprezentaci i kvalitní práci nad rámec výuky.

Středoškolská odborná činnost na vědeckých pracovištích:

Eliška Marie Kovářová (5.A) se věnovala odborné práci „Mitochondriálně cílený Tamoxifen – nový přístup k léčbě rakoviny“ v Laboratoři molekulární terapie Botanického ústavu Akademie věd (Dr. Váňová, Dr. Kovářová).

Alice Diakonu a Adéla Korbelářová (obě 5.A) pracovaly na své SOČ práci „Vliv solení silnic na kvalitu okolních vod“ na Ústavu technologie vody a prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické (Dr. Kujalová).

David Pitr (6.A) se pustil do odborné práce „Příprava 225Ac/213Bi radionuklidového generátoru“ na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze (Ing. Sakmár).

Štěpánka Žáková (8.A) vypracovávala maturitní práci „Využití fytohormonů pro člověka“ na Katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK (Dr. Petrášek) a Kristina Jaklová se věnovala tématu „Využití analytické chemie při studiu vlastností a reakcí prvků a jejich sloučenin“ na Katedře učitelství a didaktiky chemie (Dr. Distler).

Projekty:

Alice Diakonu a Alice Rozsypalová (obě 5.A) vystoupily s velmi aktuálním tématem „Výzkum a důsledky obsahu mikroplastů v produktech každodenního užití“ na 9. juniorské vědecké konferenci. Vlastní praktickou část vypracovávaly na Katedře učitelství a didaktiky chemie PřF UK.

Daniel Nosek, David Pitr a Jiří Zelenka (všichni 6.A) se zúčastnili projektu Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Tento studentský projekt se zaměřil na inovativní projekty podporující osvětu zejména v oblasti jaderné energetiky.

Nejrůznější detektivní metody (forenzní chemii) si vyzkoušeli žáci tercie až kvinty v rámci letošních Hodin moderní chemie od VŠCHT Praha.

Soutěže:

Biologickou olympiádu letos řešila Štěpánka Žáková (8.A). V Chemické olympiádě se v Okresním kole nejlépe umístila Nikola Zubková (4.A), dále pak Klára Tyburcová (4.A) a Ondřej Matyšek (2.A). Krajské kolo se nekonalo.

Další aktivity:

Žákyně maturitního biologického semináře se zúčastnily pilotním testování workshopu Cesty života: Od opic k lidem, který připravilo Hrdličkovo muzeum člověka (PřF UK) a pomohly tak k jeho doladění před finálním otevřením pro další zájemce.

Žáci sexty měli od ledna do začátku koronavirové krize speciální tandemovou výuku zaměřenou na popularizaci organické chemie různými aktivizujícími metodami (ve spolupráci s Dr. Teplou z Katedry učitelství a didaktiky chemie PřF UK).

Sdílet:

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám