Přijímací řízení

Vítáme nové zájemce o studium na Gymnáziu ALTIS,
kde získáte skutečné vzdělání!

Chráněný obsah

Následující obsah je chráněný heslem. Zadejte, prosím, heslo pro zobrazení obsahu.

Poznámka: U některých prohlížečů je potřeba použít po načtení CHRÁNĚNÉHO OBSAHU (zadání hesla) funkci obnovit, aby se text aktualizoval a zobrazil se formulář.

Nabízíme  studium v programu osmiletého gymnázia, které úspěšně poskytujeme od roku 1992. V nové primě osmiletého cyklu nabízíme i anglický nepovinný modul pro zájemce o rozšířenou výuku v anglickém jazyce.

Přihlášky ke studiu je možné zasílat na adresu Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, 109 00 Praha 10 Petrovice, případně je zde osobně předat pondělí až pátek od 08:30 do 13:00 hodin. Rovněž je možné ji zaslat do datové schránky 9x4uafp. Pro dojednání pevného termínu předání můžete využít i email vedeni@altis.cz a telefon 605259075.

Prihlaska_ke_studiu.pdf  (kód studia 79-41-K/81)

Vzdělání je hodnota, kterou u nás profesionálně rozvíjíme i v těžkých dobách. Vysoká odborná úroveň gymnázia a komplexní péče, která začíná diagnostikou schopností. Kvalitní vzdělávací program a profesionální formy distančního studia pro nejistou dobu.
Příprava na budoucí profesní orientaci, rozvoj zdravého životního stylu.
To vše na vás čeká v komunitním prostředí bezpečné školy.

Přijímací řízení sestává z jednotné přijímací zkoušky – testy CERMAT z ČJ a MA, a ze školní zkoušky – z písemného testu z AJ.

Opatření a pokyny pro přijímací zkoušky – zdravotní a hygienická část 

Přijímání do vyšších ročníků osmiletého gymnázia – Přijetí do vyšších ročníků.pdf    ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU.rtf

Doporučujeme rodičům unikátní diagnostické testy studijních předpokladů dětí, které přesně vymezí škálu a typologii studijních předpokladů vašich dětí a výrazně pomohou se studijní strategií při studiu na našem gymnáziu.

Pokud nám epidemiologická situace dovolí, tak doporučujeme rodičům naše testy studijních předpokladů v době před přijímacím řízením. Díky těmto testům získáte mnoho cenných informací o studijních schopnostech vašich dětí, a posílíte jejich šance úspěšně zvládnout studium na gymnáziu. Na diagnostiku se můžete přihlásit pomocí Objednávky diagnostiky (níže). Budeme Vás kontaktovat ohledně termínu a poté Vám zašleme pokyny k platbě. Termíny jsou zpravidla vypsány na pátek a testování probíhá cca od 09.00 do 13.00 hodin. Cena diagnostiky (včetně pohovoru) je pro školní rok 2021/2022 stanovena na 6000,- Kč. 

Nabídka gymnáziaPředběžná cena v Kč za 1 rok
Osmileté denní všeob. na rok 2021/202270 000,-

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075 nebo 033 

email: vedeni@altis.cz

Kudy k nám