O nás

Máme více než třicetiletou zkušenost s výukou a stovky absolventů!

Ředitelka

Mgr. Bc. Jaroslava Fišerová

Zástupce ředitelky a výchovný poradce

Mgr. Jan Koliáš

Druh studia

osmileté (po 5.tř.ZŠ)

Zaměření

posílená výuka českého jazyka, anglického jazyka a matematiky, volitelné semináře včetně druhého cizího jazyka

Filosofie školy ALTIS

 • Ambice být ten nejlepší v tom co děláme
 • Lidskost je nám vlastní, pomáháme slabším
 • Tvořivost nás posouvá stále dále na naší cestě
 • Individualita nám dává možnost seberealizace
 • Sebevědomí je důsledkem všech našich činností a znalostí

Vzdělávání

 • poslední tři roky 100% úspěšnost vstupu na vysoké školy
 • vynikající výsledky ve výuce anglického jazyka (i ve srovnání se zahraničními školami) včetně přípravy žáků na mezinárodní jazykové zkoušky (FCE, CAE)
 • přehled probrané látky v některých předmětech je přednášen v anglickém jazyce
 • alternativní a moderní osnovy (propracované a neopakovatelné scénáře každé vyučovací hodiny)
 • maximální osobní výstup u každého žáka
 • on line studijní materiály

Výchova

 • podnětné a neohrožující sociální prostředí
 • propracovaný a komplexní systém výchovného působení na každého žáka (posílený hodinami společenství, seznamovacími pobyty a stmelovacími pobyty)
 • kvalitní servis i po vyučování
 • menší žákovské kolektivy

Diagnostika a rozvíjení profesní orientace

 • originální a propracovaný systém diagnostiky učebního pokroku (ve 3. a 6. ročníku), kdy výstupem je osvědčení
 • originální a propracovaný systém rozvíjení profesní orientace (ve 3. a 8. ročníku), kdy výstupem je písemná zpráva a další doporučení k efektivnímu studiu
 • zjišťování přidané hodnoty u každého žáka

Sport

 • lyžařské kurzy v zahraničí
 • vodácký kurz základní – ve 3. ročníku (kanoe Sázava)
 • vodácký kurz výběrový – v 5. ročníku (kanoe Vltava)
 • outdoorové kurzy

Další informace o škole

 • Elektronický index a omluvný list
 • Průvodce studiem na Gymnáziu Altis a Osobní průvodce – Jak uspět na Gymnáziu ALTIS.
 • Poznávací pobyty a exkurze
 • Vánoční akademie
 • Altfest (festival krátkých filmů natočených žáky gymnázia ALTIS)
 • Automaty na nápoje, bagety a cukrovinky.

Informace o škole je možno získat i na webových stránkách české školní inspekce (poslední inspekce proběhla v roce 2021) a samozřejmě také od současných nebo bývalých žáků či jejich rodičů (rádi sdělí své zkušenosti a názory). 

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám