FAKULTNÍ ŠKOLA

V lednu 2020 byl Gymnáziu Altis propůjčen titul „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy“. V rámci řízení ohledně udělení titulu jsme museli prokázat celou řadu požadavků, souvisejících zejména s kvalitou výuky chemie a biologie. Kvalitu výuky přírodovědných předmětů jsme deklarovali zejména s ohledem na využití moderních forem a metod výuky. Jedná se např. o aktivní zařazování badatelsky orientované výuky, skupinové a kooperativní práce nebo projektových dnů do výuky.

V posledních letech existuje i aktivní spolupráce mezi Gymnáziem Altis a Přírodovědeckou fakultou UK, například laboratorní cvičení z chemie, ověřování nových materiálů ve výuce, návštěvy botanické zahrady PřF a workshopů v Hrdličkově muzeu. Kvalitní výuka biologie a chemie se projevuje mj. i širokým spektrem přírodovědných soutěží, kterých se naši žáci účastní. Žáci Gymnázia Altis se dobře umisťují v krajských, celostátních a dle příležitostí i v mezinárodních soutěžích.

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám