Fyzika 9

14. 4. 2020

Do sešitu z fyziky si udělejte stručné poznámky z dokumentu Jednoduché stroje.pdf ke každému podnadpisu. Obrázky nemusíte překreslovat. Zvýšenou pozornost věnujte řešeným příkladům.
Do 17.4. sešit vyfotografujte nebo oskenujte, pojmenujte svým příjmením a pošlete na straka@altis.cz. Do předmětu zprávy napište třídu 9.A resp. 9.B.

12. 3. 2020

Splnit do 3. 4. 2020

Podívejte se pozorně na obrázek. Důležité je, že třecí síla je stejně velká jako poměrná část složky tíhové síly kolmé na podložku (součinitel smykového tření)

Úkol: Do sešitu narýsujte nakloněnou rovinu s úhlem 40º. Na ní umístěte těleso libovolné velikosti (kvádr). Do těžiště narýsujte tíhovou sílu o délce 4 cm. Součinitel smykového tření je 0,25. Doplňte síly dle obrázku. Naskenujte nebo vyfotografujte. Uložte do souboru  pojmenovaného vaším příjmením bez diakritiky a zašlete emailem na straka@altis.cz.

Do předmětu zapište 9.A nebo 9.B
Přijetí budu potvrzovat!


Řešení úkolu (tíhová síla je pro názornost delší než v zadání)
Červená výslednice sil, je síla, která by měla stejný pohybový účinek jako všechny síly působící na těleso. (síly, které jsou na obrázku nepřerušované)
Můžete se také podívat níže na odkaz , tam naleznete řešení s možností změny parametrů.

21. 3. 2020

Splnit do 25.3.2020

Podívejte se na rozklad síly (použijte volby 0 -9). Do sešitu z fyziky si narýsujte nakloněnou rovinu s úhlem 30º. Na ní umístěte kouli tak, aby se roviny dotýkala. Střed koule označte T (těžiště koule). Z těžitě narýsujte “svislici tíhové síly” o délce 5 cm a proveďte rozklad této síly na složky. Dle konstrukce v apletu. Naskenujte nebo vyfotografujte, pojmenujte vaším příjmením bez diakritiky a zašlete emailem na straka@altis.cz.


Nezapoměňte se podívat na řešení předešlého úkolu. (viz níže)

12. 3. 2020

Splnit do 20.3.2020

Příklady na procvičení látky vypracujte ručně na A4. Naskenujte nebo vyfotografujte. Uložte do jednoho souboru zip (ve w10 odeslat komprimovaná složka) pojmenovaného vaším příjmením bez diakritiky a zašlete emailem na straka@altis.cz.

Do předmětu zapište 9.A nebo 9.B
Přijetí budu potvrzovat!
Dodatek pro sekundu gymnázia Třeboň: a Domácí bádání: není součástí úkolu


Opravte si úkol podle řešení!

17. 10. 2018

(web)

11. 10. 2019

11. 10. 2019

7. 10. 2019

(web)

7. 10. 2019

(web)

27. 9. 2019

Indukovany_proud

Indukovaný proud v cívce

20. 9. 2019

(youtube)

10. 9. 2019

(web)

10. 9. 2019

(web)

9. 9. 2019

(web)

9. 9. 2019

(avi)

6. 9. 2019

(avi)

2. 5. 2019

(web)

2. 5. 2019

(web)

18. 3. 2019

27. 2. 2019

12. 2. 2019

12. 2. 2019

23. 1. 2019

(web)

18. 1. 2019

(web)

18. 1. 2019

(web)

12. 12. 2018

Lom světla

5. 12. 2018

(web)

3. 12. 2018

(web)

28. 11. 2018

(web)

28. 11. 2018

(web)

5. 11. 2018

(web)

5. 11. 2018

(web)

5. 11. 2018

(web)

5. 11. 2018

(web)

5. 11. 2018

(web)

5. 11. 2018

(web)

1. 11. 2018

1. 11. 2018

(web)

1. 11. 2018

(web)

1. 11. 2018

(web)

1. 11. 2018

(web)

24. 10. 2018

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075 nebo 033 

email: vedeni@altis.cz

Kudy k nám