PŘEHLED ÚSPĚCHŮ ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

2016/2017

 1. V krajském kole Studentské odborné činnosti naši studenti získali:

  Obor 03 Chemie 4. místo Jan Krofta – Vzájemná separace americia (III) a curia (III)

  Obor 04 Biologie 8. místo Karolína Dobešová – Vývoj žábronožky solné

  Obor 05 Geografie 1. místo - postup do celostátního kola Eliška Rajmonová – Geologická vycházka po Jílovém u Prahy

  Obor 06 Zdravotnictví 3. místo - postup do celostátního kola Jan Starčevskyj – Mozaicizmus monozomie chromozomu X u jinak zdravých jedinců

  Obor 07 Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství 1. místo - postup do celostátního kola Barbora Lehká – Škrobárna Amylon – historické souvislosti zpracování škrobu v Českých zemích

  Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 7. místo Pavel Herman – Využití stramingových videí jako motivační složky při výuce chemie na ZŠ a SŠ

  Obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 3. místo Daniela Nonfriedová – Interiérový design třídy

  Obor 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 4. místo Tereza Přibylová – Od loutkařů k novému cirkusu, aneb Jak ovlivnila česká divadelní tradice současné moderní divadlo

 2. Výsledky matematické olympiády
  V kategorii Z6 se v obvodním kole umístila na 2. místě Gabriela Ottová a v kategorii Z7 na 3. místě Alice Diakonu.

 3. Výsledky chemické olympiády
  V kategorii D se v oblastním kole pro Prahu 10 stali úspěšnými řešiteli Lukáš Zima 6. místo, Klára Kubelková 7. místo a Zou Meng Xuan 8. místo (všichni 4. A).
  V krajském kole kategorie C se na 2. místě umístila Štěpánka Žáková (5. A).

 4. V obvodním kole PYTHAGORIÁDY se Gabriela Ottová umístila na 3. místě.

 5. Na pivo s Karlem Velikým aneb Všední život v dobách minulých Studenti se skupinovým monodramatem Martin Luther obsadili 4. místo.

 6. Soutěž Maxe Broda na téma Brexit Studenti Tereza Přibylová, Karolína Dobešová a Marco Hahn byli za svou esejistickou tvorbu oceněni a přijati v Senátu ČR.

2015/2016

 1. V celopražském kole Studentské odborné činnosti naši studenti získali:

  Obor 03 Chemie 4. místo Jan Kovář – Charakterizace mikrofluidního systému a optimalizace nastavení pro studium kinetiky kapalinové extrakce

  Obor 06 Zdravotnictví 6. místo Alžběta Janovská a Lenka Štěpánová – Využití metody augmentace v lékařství

  Obor 07 Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství 6. místo Vladimír Janovský – Domestikace tura domácího

  Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 3. místo Pavel Herman a Jan Krofta – Chemické pokusy do školy i na doma

  Obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 4. místo Tereza Přibylová – Pražské divadelní scény a Cirk La Putyka aneb Proč chodit či nechodit do divadla

  Obor 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 3. místo Daniela Nonfriedová – Ilustrace jako médium

  Obor 16 Historie 4. místo Barbora Lehká – Oldřich Sichrovský

 2. VII. ročník soutěže Finanční gramotnost pořádanou společností COFET ve spolupráci s MŠMT:
  kategorie II. - Albert Kulík, David Waltr a Marek Havlík (3. A). V krajském kole skončili na 4. místě.
  kategorie III. - Pavel Herman, Anna Černohousová, Kryštof Filip, kteří se umístili na konečném 8. místě v ČR.

 3. Výsledky chemické olympiády
  V kategorii D se v oblastním kole pro Prahu 10 umístila na 4. místě Lucie Znamenáčková, následována Štěpánkou Žákovou na 6. místě a Janem Kelarem na 7. místě (všichni 4. A).
  V krajském kole kategorie C, kterého se letos zúčastnila čtyřicítka studentů ze 30 středních škol, se nejlépe umístil Petr Joudal (5. A), který se stal úspěšným řešitelem a obsadil 21. místo.

 4. XVI. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA Studentky sexty Linzerová, Přibylová a Lehká se probojovaly do širšího výběru.

 5. Na pivo s Karlem Velikým aneb Všední život v dobách minulých Studenti zaujali skupinovým monodramatem a obsadili 2.místo.

 6. Soutěž Maxe Broda na téma prezidentství Studenti Barbora Lehká, Tereza Přibylová, Karolína Dobešová, Marco Hahn a Lenka Štěpánová byli za svou esejistickou tvorbu oceněni a přijati v Senátu ČR.

2014/2015

 1. V celopražském kole Studentské odborné činnosti dne 27. 4. 2015 naši studenti získali:

  Chemie - 9. místo Kristýna Kroftová Značení hydroxyapatitu Tc-99m

  Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství - 4. místo Vladimír Janovský České šlechtitelství a plemenářství

  Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času - 2. místo Barbora Veselá Metodika tréninku běhu na střední tratě

  Teorie kultury, umění a umělecké tvorby - 4. místo Jiří Kordík Kavárna Union - Parnas českých intelektuálů

  Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie - 5. místo Pavel Herman a Jan Krofta Budoucnost laserových technologií v českých rukách

  Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie - 6. místo Kristýna Křížová Fakta o těhotenství

 2. Ze školního kola soutěže v rétorice Mladý Démosthenes postoupili naši studenti do regionálních kol a dosáhli tam těchto výsledků:
  1. kategorie: Kubelková- 2. A - 4. místo
  2. kategorie: Šlancarová - 3. A - 4. místo
  3. kategorie: Křížová - 6. A - 4. místo
  4. kategorie: Krejčířová - 7. A - postup do finále v celostátním kole

 3. Konverzační soutěž v anglickém jazyce
  V kategorii gymnázií získal Tadeáš Štěpán (4. A) 3. místo a Radim Král (2. A) 4. místo v celopražské soutěži. (pořadatel ZŠ Nad Přehradou)

 4. Soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" se zúčastnilo ve dvou kategoriích školního kola 37 žáků Gymnázia ALTIS. V konkurenci 321 škol a 25 365 soutěžích postoupila reprezentující družstva až do krajského kola.
  Družstvo II. kategorie - Natalie Šlancarová 3. A, Barbora Kocková 4. A a Jiří Apjár 3. A se umístilo na 6. místě.
  Družstvo III. kategorie Richard Vaněk 8. A, Pavel Herman 5. A a Adam Oliva 7. A se umístilo na 2. místě krajského kola.

 5. Student Jakub Bednář ze 3. A zvítězil v mezinárodní výtvarné soutěži Malujeme po síti a jeho práce je vystavena od 11. června 2015 v Musaionu, Národopisném muzeu v Letohrádku Kinských na Smíchově.

 6. Chemická olympiáda. V obvodním kole Prahy 10 se v kategorii D umístil na 7. místě Michal Matula (4. A). V kategorii C postoupila Anna Černohausová (6.A) do krajského kola, kde se stala úspěšnou řešitelkou.

2013/2014

Počet žáků na soutěžích se zvýšil a také jsme zaznamenali více úspěchů.

 1. Literární soutěž, esej na téma Mamma Mia. Soutěž byla určena pro středoškolské studenty . Žáci ze septimy Kamila Jandová, Eva Klímová, Karolína Hrušová, Kristýna Sůsová, Jan Kozel, Jiří Kordík se probojovali do „semifinále", nejlépe si však vedla Michaela Kejvalová.

 2. Studentské projektové fórum , konané na gymnáziu Na Zatlance, školu reprezentovali žáci 6. A – Dora Krejčířová, David Pachl, Oliver Procházka a Johana Miriam Vorlová. Za své vystoupení si odnesli Čestná uznání a pamětní listy.

 3. Olympiáda v českém jazyce, ze školního kola postoupil do okresního kola ve 2. kategorii David Valouch a zde obsadil 4. místo.

 4. Soutěž v rétorice Mladý Demosthenes, ze školního kola do regionálních kol postoupili Natalie Šlancarová (2. A), Lukáš Pelikán (3. A), David Pachl (6. A) a Barbora Veselá (7. A). V regionálním kole pak tito žáci obsadili 4. místo.

 5. Studenti píší noviny , žáci publikovali v celostátních denících (škola byla vybrána ke spolupráci společně s dalšími 7 školami z celé ČR).

 6. Geografická soutěž Eurorebus, Geografická hra: Eurorebus: Eurorebus je tradiční vědomostní soutěž. Lze v ní vyhrát účast v Expedici po Evropě , počítačové sestavy a spoustu dalších atraktivních cen. Soutěž probíhala po dobu celého školního roku a utkávali se v ní jednotlivci, školní třídy i celé školy. V letošním roce se soutěž Eurorebus konala j iž po osmnácté a naši žáci se jí zúčastnili v dubnu 2014.

 7. Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít", v krajském kole nás ve III. kategorii reprezentovali žáci 7. A – Mikuláš Adámek, Sebastián Plešr, Kristýna Sůsová.

 8. Soutěž Finanční gramotnost, školního kola se v I . kategorii zúčastnilo 24 žáků, II. Kategorie pak 29 žáků.

 9. Národní soutěž v anglickém jazyce (pořádá renomovaná společnost City&Guilds) Basic Lingua, v kategorii Access A2+ nás reprezentoval Maxim Štětina, který se umístil v národním kole na 2. místě. V kategorii B1 to byla Barbora Kocková, která se umístila na 13. místě. J. Literárně – historická soutěž Na pivo s Karlem Velikým, v celopražské soutěži naši žáci obsadili 4., 6. a 8. mí sto.

 10. V Matematické olympiádě naši školu úspěšně reprezentovali David Miloschewsky, Tadeáš Štěpán (oba z 2. A) a Barbora Kubelková (4. A). David Miloschewsky získal v obvodním kole 1. místo.

 11. V Pythagoriádě , do obvodního kola postoupil David Miloschewsky a T adeáš Štěpán (oba 3. A).

 12. SOČ, krajské kolo, 3. místo Barbora Veselá (7. A) v oboru Psychologie, 4. místo David Valouch (7. A) v oboru Tvorba didaktických pomůcek, 8. místo Richard Vaněk (7. A) v oboru Tvorba didaktických pomůcek. Cenu poroty získal Jan Kovář (5. A) v oboru Chemie.

 13. SOČ, celostátní kolo, cena Česká hlavička – ekonomie, Evžen Korec (8. A) v kategorii Merkur. Tuto originální práci také ocenila svou cenou Akademie věd ČR.

 14. Euroscola , Evropský parlament ve Štrasburku - Letos byl pořádán již 10. ročník soutěže EUROSCOLA, která je určena žákům středních škol ve všech zemích EU. Hlavní cenou soutěže je finanční příspěvek pro celou třídu na zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku . Setkání s europoslanci a dalšími žáky z jiných zemí může být jedinečnou zkušeností a také příležitostí k procvičení cizího jazyka. Soutěž byla určena pro žáky ve věku 16 - 18 let. Odpovídali žáci 6. A a 7. A a Johana Vorlová z 6. A vyhrála v celorepublikovém klání zájezd pro celou třídu.

 15. Chemická olympiáda – v oblastním kole získal 3. místo Pavel Herman (4. A) a na 5. místě se umístil Artem Tsalyy (4. A).
2012/2013

Žák Evžen Korec se stal laureátem letošního ročníku soutěže České hlavičky v kategorii Merkur.

V celopražském kole Studentské odborné činnosti dne 29. 4. 2013 naši žáci získali:
 • 1. místo Evžen Korec (septima) v oboru Ekonomie.
  2. místo Ondřej Lukáš (septima) v oboru Stavebnictví.
  4. místo Bára Veselá (sexta) v oboru Volnočasové aktivity.
  5. místo Ondřej Melichar (kvinta) v oboru Tvorba didaktických pomůcek.

Velmi úspěšní byli jako každoročně naši žáci v celostátním kole SOČ 2013:

3. místo, Ekonomie - Evžen Korec (7. A), plus zvláštní ceny:
 • Návrh do soutěže o cenu České hlavičky Futura “Řešení pro budoucnost“.
 • Cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání.
 • Cena rektora VŠE v Praze prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c.
 • Cena rektora Moravské vysoké školy Olomouc.
 • Cena Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

11. místo, Stavebnictví, architektura a design interiérů - Ondřej Lukáš (7. A)
Cena Vysokého učení technického v Brně.

Důležitým výstupem mnohých projektů je také účast žáků Gymnázia ALTIS v mnoha soutěžích. V průběhu celého školního roku jsme se opět účastnili mnoha soutěží a aktivit:
 1. Literární soutěž - Cizinec mezi námi – eseje.
 2. Dějepisná olympiáda
 3. Školní kolo Olympiády v českém jazyce, prosinec 2012, celkem 23 účastníků
  • 1. kategorie:
   • 1. místo Kristýna Kroftová – 4.A
    2. místo Kristýna Pechová – 4.A
    3. místo Lenka Štěpánová – 3.A
   Žákyně Kroftová obhájila i medailovou pozici v obvodním kole 3. místo a byla pozvána na předávání cen nejlepším řešitelům olympiád v Praze 10.

   2. kategorie:
   • 1. místo Markéta Bajgerová – 7.A
    2.místo Filip Jelínek – 7.A
    3.místo Eva Klímová – 6.A
   Markéta Bajgerová – 7.A, studentka hájila i barvy ALTISU v obvodním kole a obsadila 5. místo.

   3. Ze školního kola soutěže v rétorice (celkem 26 účastníků) Mladý Démosthenes postoupili naši žáci do regionálních kol.
   • 1. kategorie: Anna Formánková – 2.A
    2. kategorie: Michaela Zapletalová – 4.B
    3. kategorie: David Valouch – 6.A
    4. kategorie: Evžen Korec – 7.A
   V regionálním kole pak tito studenti obsadili: Korec 1. místo, Formánková, Zapletalová i Valouch 4.místo.

 4. Soutěž „ SAPERE – vědět, jak žít“ Gymnázium ALTIS se přihlásilo do III. kategorie - pro žáky 7. A v rámci Biologie.

  Ve III. kategorii se školního on-line kola dne 7. 12. 2012 zúčastnilo 12 žáků (10 ze 7. A a 2 z 8. A).
  V okresním kole dne 21. 2. 2013 družstvo Jakub Pavlát – Filip Jelínek – Tomáš Pelikán (7. A) obsadilo 2. místo.

 5. G ALTIS se zúčastnil soutěže ve Finanční gramotnosti pořádané ve spolupráci s MŠMT ČR.

  Do okresního kola, které probíhalo od 7.1.2013 do 5. 2. 2013 postoupily tříčlenné týmy v následujícím složení:

  Kategorie I. – nižší stupeň víceletých gymnázií
  1. Miloschewsky David
  2. Štěpán Tadeáš
  3. Kocková Barbora

  Kategorie II. – vyšší stupeň víceletých gymnázií
  1. Jelínek Filip
  2. Korec Evžen
  3. Pelikán Tomáš

 6. Výsledky realizovaných soutěží v angličtině
  • Konverzační soutěž v anglickém jazyce proběhla 15. 2. 2013 na ZŠ Nad Přehradou a zúčastnily se:

   Olga Bálková – 5. místo kategorie IB
   Lenka Štěpánová – 7. místo kategorie IIB
   Kristýna Kroftová – 2. místo kategorie IIC

  • Essay writing competition: žák David Miloschewsky postoupil mezi 70 nejlepších z ČR a SR.
  • Výborně se umístily naše žákyně v celostátní anglické soutěži pořádané mezinárodní organizací City & Guilds. V konkurenci více jak 50 gymnázií z celé republiky obsadily naše obě reprezentantky 6. místo ve velmi těsném souboji. Šárka Nováková (8. A) v kategorii C1 a Martina Matulová (7. A) v kategorie B2.
 7. Matematická olympiáda je soutěž, kterou pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Matematický ústav Akademie věd České republiky.
  Letos proběhl 62. ročník a naši školu úspěšně reprezentovali Miloschewsky, Štěpán z 2. A a Kubelková ze 4. A.
  Žák David Miloschevsky obhájil i medailovou pozici v obvodním kole 1. místo a byl pozván na předávání cen nejlepším řešitelům olympiád v Praze 10.
 8. Pythagoriáda – soutěž organizovaná Národním institutem dětí a mládeže. 36. ročníku školního kola se v lednu a únoru 2013 celkově zúčastnilo – 74 řešitelů primy sekundy a tercie. Úspěšní byli David Miloschewsky a Tadeáš Štěpán z 2. A
 9. Studentský model Valného shromáždění OSN Občanské sdružení Plzeňská diplomatická simulace uspořádalo ve dnech 7. - 12. září 2012 Studentský model Valného shromáždění OSN, kterého se zúčastnilo více než 60 studentů středních i vysokých škol z celé republiky. Gymnázium ALTIS reprezentoval Filip Jelínek (7. A), který se umístil na 1. místě coby zástupce Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
 10. Logická olympiáda Ve dnech 8. – 21. října se žáci se zájmem o matematiku zúčastnili logické olympiády pořádané Menzou ČR v kategoriích B a C. 16 z nich se pak dostalo mezi 75 % úspěšných řešitelů z celé republiky.
 11. Esej na dané téma Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásila soutěž o nejlepší esej na téma Cizinec mezi námi. Soutěž byla určena pro středoškolské žáky. Žáci semináře KVM ze sexty Kamila Jandová, Eva Klímová, Karolína Hrušová, Kristýna Sůsová, Jan Kozel a Jiří Kordík byli oceněni jako školní tým a jejich příspěvky uveřejněny na webových stránkách FF UP.
 12. Na pivo s Karlem Velikým aneb Všední život v dobách minulých Ve středu 27. 3. 2013 jsme se již potřetí zúčastnili literárně – historické soutěže Na pivo s Karlem Velikým. Soutěž se konala jako každoročně v kině ATLAS na Florenci pod záštitou Magistrátu hl. města Prahy a jejími organizátory jsou žáci a vyučující Karlínského gymnázia. Téma, název projektu žáků septimy Gymnázia ALTIS zněl Velikánův den aneb Jak se rodí historická mystifikace – Gustav Husák. Žáci si na relativně mladé historické epoše vyzkoušeli, jak lze pokřivit historická fakta a přivést na svět smyšlenku, získali v konkurenci pražských gymnázií 3. místo.
 13. Studentské projektové fórum Již potřetí se žáci našeho gymnázia zúčastnili Studentského projektového fóra ZATLANKA 2013. Žákyně kvarty Kristýna Pechová, Kristýna Kroftová a Barbora Kubelková si za své vystoupení odnesly Cenu Za originalitu provedení projektového dne.
 14. Euroscola Evropský parlament ve Štrasburku. Letos byl pořádán již 9. ročník soutěže EUROSCOLA, která je určena žákům středních škol ve všech zemích EU. Hlavní cenou soutěže je finanční příspěvek pro celou třídu na zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Setkání s europoslanci a dalšími žáky z jiných zemí může být jedinečnou zkušeností a také příležitostí k procvičení cizího jazyka. Soutěž probíhala od 11. 2. do 28. 2013 a byla určena pro žáky ve věku 16-18 let. Odpovídali žáci sexty a septimy a Tereza Valínová ze 7. A vyhrála v celorepublikovém klání zájezd pro celou třídu 6. A a 7. A.
2011/2012

V průběhu celého školního roku 2011/2012 jsme se opět úspěšně účastnili mnoha soutěží

Ze školního kola ročníkových prací byly letos nominovány práce našich studentů do celopražského kola Studentské odborné činnosti, kde studenti zazářili:

Dopady ekonomické krize na společnost EKOSPOL a objasnění úspěchu její podnikatelské strategie - Evžen Korec, 6.A - 1. místo

Model inteligentního domu - Matěj Klíma, 8.A - 1. místo

Simplifying the Language on English Book - Richard Vaněk, 5.A - 1. místo

Vincenc Dvořák - Filip Jelínek, 6.A - 3. místo

Úspěch přineslo i celostátní kolo SOČ v Kutné Hoře, kde se opět umístili na čelných pozicích: Evžen Korec, 6.A - 3. místo; Richard Vaněk, 5.A - 13. místo a Matěj Klíma, 8.A - 18. místo.

V literární soutěži Svoboda na internetu se Tomáš Franěk, Martin Pátek a Hana Veselá z 8.A probojovali do finále.

V literární soutěži o Cenu Filipa Venclíka zaujala porotu práce Richarda Vaňka z 5.A, a proto byla zařazena do sborníku.

Ze školní kola Olympiády v jazyce českém postoupili do okresního kola čtyři studenti, zde se nejlépe umístila Eva Klímová z 5.A na 8. místě.

V regionálních kolech soutěže v rétorice Mladý Demosthenes uspěli všichni, kteří postoupili ze školního kola: Tomáš Pelikán (6.A) 2. místo; Filip Jelínek (6.A) 3. místo; Kristýna Kroftová (3.A) i Dora Krejčířová (4.A) 4. místo a Evžen Korec (6.A) Uznání poroty.

Ze školního kola Dějepisné olympiády postoupili do okresního kola Štěpán Krb a Vladimír Janovský ze 4.A a umístili se na 5. a 9. místě.

V krajském kole soutěže o zdravém životním stylu SAPERE - vědět jak žít se umístila naše družstva v obou kategoriích na krásném 3. místě: II.kategorie: Tereza Přibylová (2.B), Lenka Štěpánová a Natálie Vitoušová (2.A); III.kategorie: Šárka Nováková, Claudia Oleriny a Veronika Valínová 7.A.

Do celostátního kola národní soutěže v anglickém jazyce BASIC LINGUA v Hradci Králové postoupilo 9 žáků, z nichž v kategorii prima a sekunda obsadily studentky 2.A Barbora Lehká - 1. místo a Lenka Štěpánová 3. místo. V kategorii tercie, kvarta obsadil Ondřej Melichar (4.A) také 1. místo.

Studenti 6.A zvítězili v celopražské literárně-historické soutěži Na pivo s Karlem Velikým s projektem Píseň „zhýralého jinocha“. Hlavními aktéry byli řečníci Filip Jelínek a Tomáš Pelikán a především Evžen Korec v roli básníka-buřiče. Studenti 5.A vybojovali se svým Damitianem - římským imperátorem 4. místo.

V Matematické olympiádě v kategorii Z9 postoupili do obvodního kola úspěšní řešitelé kola školního Vladimír Janovský, Tomáš Nekvapil a Ondřej Melichar ze 4.A. V Pythagoriádě - postoupili do obvodního kola úspěšní řešitelé kola školního Tadeáš Štěpán a Filip Kříž (1.A) a Jan Kovář (3.B).

V Logické olympiádě - ze studentů kvarty až septimy bylo 14 mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola - z naší školy se nejvýše dostaly Sabina Trublová ze 4.A (Kategorie B - ZŠ) a Viktorie Vaňková z 5.A (Kategorie C - SŠ).

Studenti našeho gymnázia se také pravidelně účastnili internetové části geografické soutěže Eurorebus.
2010/2011

8. 3. 2011
Pražské poetické setkání v 1. kategorii jako každoročně obsazujeme dobrými recitátory či vítězi školní recitační soutěže. Letos hájili barvy ALTISU Tomáš Bašta a Ondřej Kříž ze sekundy B a byli zajímaví.

4. 3. 2011 Po dlouhé odmlce jsme opět měřili síly v recitační soutěži Pražský kalich ve 2. kategorii, kde nás velmi osobitě reprezentovala Antonie Ivanovou ze septimy.

31. 1. 2011 Ve výtvarné soutěži, pořádané Českou společností chemickou a Royal Society of Chemistry pod záštitou České komise pro UNESCO v rámci Mezinárodního roku chemie 2011, na téma ŽIVOTODÁRNÁ VODA bojovali žáci nižšího gymnázia Čermáková A., Kříž O. a Ševčíková T. z 2. B. Tereza Ševčíková se se svou prací probojovala do užšího výběru a její práce bude reprezentovat školu na Mezinárodním fóru v Londýně 2011.

15. 1. 2011 Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka: Ve svém životě máme vytetovaný smích i pláč – zúčastnili se žákyně kvinty, sexty a septimy Tao, Veselá H.,Oleriny C. a Ciarkowska A., jejichž práce zaujaly a všechny byly pozvány na slavnostní vyhodnocení do pražské Lucerny. Práce Tao se zařadila mez 10 nejlepších prací v kategorii esej.

3. 1. 2011 Celopražského semináře SOČ se letos účastnili žáci kvinty Markéta Bajgerová, Agnieszka Ciarkowska, Jan Hampl a Jakub Pavlát. Naše škola je pravidelným a velmi úspěšným účastníkem krajských i celostátních kol SOČ, a tato setkání jsou nezbytnou inspirací i motivací pro žáky obou stupňů gymnázia.

4. 11. – 6. 11. 2010 Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů III, výjezdní zasedání Brno 2010. Celostátní seminář se konal od 4. na Střední škole informatiky a spojů Brno. Z každého kraje byli pozváni dva až tři žáci (začátečníci, nebo mírně pokročilí) a pedagogičtí pracovníci, kteří s talenty na školách pracují. Cílem této akce pro žáky je formou praktických seminářů a workshopů motivovat zájem o Středoškolskou odbornou činnost k další odborné práci. V rámci této akce proběhly tematicky zaměřené semináře, které byly orientovány na praktické postupy v odborné činnosti. Semináře a workshopy vedli pedagogové vysokých a středních škol, pracovníci Akademie věd ČR odborníci ze sféry výzkumu a odborné praxe. Účastníci se věnovali základům odborné práce, metodám výzkumu, zásadám zpracování získaných dat a poznatků včetně internetových informací, zásadám úspěšné prezentace výsledků odborné činnosti za použití didaktické techniky, základům rétoriky, asertivity, dalším aspektům vědecké a odborné práce a medializaci dosažených výsledků. Důraz byl kladen na činnostní pojetí aplikované v praktických cvičeních. Naše škola byla pozvána, protože jsme v loňském roce obsadili přední místa v soutěžích studentské odborné činnosti (SOČ) a protože naprosto cíleně pracujeme s talentovanými žáky, což je zakotveno v Kurikulu Gymnázia ALTIS. Dílna byla časově i obsahově velmi náročná a vyžadovala plnou koncentraci na problémy zde řešené. Žáci Filip Jelínek i Evžen Korec z kvinty pracovali skvěle, dostalo se nám pochvaly od pořadatelů. Hodnoceni jsme byli i za zprávu o činnosti Gymnázia ALTIS přednesenou Mgr. O. Tůmovou.
2009/2010


Literárně – historická soutěž Svoboda, eseje, T.Franěk , F.Jelínek se probojovali do finále a zúčastnili se setkání s představiteli politických stran.

Školní kolo Dějepisné olympiády, listopad 2009, 22 studenti, postup do okresního kola M.Adámek ze 3.A, Jelínek F. ze 4.A, umístění 1. a 3. místo, do krajského kola postupuje F.Jelínek.

F. Jelínek 2. místo v krajském kole Dějepisné olympiády

4. místo v soutěži autorských filmů studentů středních škol Palace Cinema, studenti oktávy.

Školní kolo Olympiády v jazyce českém 1. i 2. kategorie, celkem se zúčastnilo 31 studentů, do obvodního kola postoupili T.Franěk, Tao Ngoc Thuy ze sexty, J. Maxová z oktávy a D.Valouch a B.Veselá z tercie. D. Valouch 2.místo v obvodním kole OČJ s postupem do krajského kola.

Ze školního kola recitační soutěže postoupili do obvodního kola J.Kovář a Š.Kment z primy a E.Korec z kvarty. J.Kovář 1.místo obvodního kola Pražského poetického setkání, Š.Kment Zvláštní cena poroty.

V historicko-literární soutěži Daniel zaujaly porotu 2 práce našich studentek a byly oceněny : H.Veselá ze sexty se umístila na 3.místě a Tao Ngoc Thuy na 2.místě. Obě práce na téma holokaust a rasismus byly současně uveřejněny v celostátním sborníku.

Také na poli odborných prací se letos ALTIS se předvedl. T.Volena ze septimy přihlásil do soutěže o Cenu děkana Fakulty dopravní ČVUT svou práci Bezpečnost letového provozu. Skončil na úžasném 3. místo a zajistil si přijetí na tuto fakultu s předstihem a odbornou elegancí.
Stejně ke studiu přistoupil i student J. Kříž ze septimy, který již druhým rokem spolupracuje s AV ČVUT v oblasti chemie. Vytvořil práci na téma Studium adsorpčních vlastností pesticidu Atrazin na vybraných přírodních materiálech, tuto pak prezentoval na vědeckém semináři studentů KC AV ČR v Liblici u Mělníka. Současně zabodoval i v soutěži SOČ 2010 a s touto prací postoupil z 3. místa do celostátní soutěže SOČ.
V krajském kole SOČ však letos všichni studenti ALTISU zářili. Trojice ze septimy ve složení G.Berdár, P.Němec a J.Kříž vytvořila teoretickou studii Maglev – Magnetická levitace v praxi a doprovodili ji funkčním modelem. Získali 2. místo a postoupili do celostátní soutěže.
Alina Shupikova z oktávy obhajovala práci Pravda v médiích a umístila se na skvělém 1. místě a postoupila do celostátního kola. I ostatní studenti překvapili porotce v jednotlivých sekcích. T.Franěk s prací Respekt – klenot české žurnalistiky 4. místo, J.Červenka s prací Sociální sítě na internetu – 4. místo, M. Pavlátová s didaktickým studentským manuálem pro studium literatury 5. místo.

Literární soutěž o cenu Waltera Sernera také čeká na svou finalistku, studentku sexty Gymnázia ALTIS , Tao Ngoc Thuy. Ta si ve středu přebere cenu na Nové scéně ND za povídku Život je hledání.

2008/2009


Tomáš Franěk, Srpen 1968 mýma očima, Neopakujme staré omyly aneb Neveselá výročí - esej, Zvláštní cena poroty.

Filip Zangi, Srpen 1968, Srpnové reminiscence, DVD, Ocenění za mimořádný příspěvek v oblasti ICT.

Vít Škoda, Já a válka, Terezín, výtvarná sekce, malba, 6. místo

1. místo v soutěži autorských filmů studentů středních škol Palace Cinema, studenti septimy, hl.tvůrci E.Langer a K.Diatka .

1. místo v soutěži kolektivů o nejlepší film Palace Cinema

2007/2008


Zástupci septimy A se zúčastnili akce Dny evropského dědictví ( EHD – European heritage Days ) na Pražském hradě a konfrontovali své názory se studenty ostatních středních škol, v diskusním fóru přesvědčili.

Tomáš Franěk Jak viděli a vidí svět?, Terezín, literární soutěž, 1. místo, cena Erika Poláka.

Studenti tercie a kvarty obsadili krásné 15.místo v soutěži skupin Cambridge Competition v konkurenci 150 škol z celé republiky.

1. místo v soutěži autorských filmů studentů středních škol Palace Cinema, studenti sexty, hl. protagonista E.Langer

Příběh Pražského hradu, historicko – estetická soutěž, zástupci tercie , Pamětní list