PŘIDANÁ HODNOTA

RELATIVNÍ POSUN MATURITNÍCH TŘÍD V LETECH 2008 AŽ 2014 V PROJEKTU VEKTOR

Vstup a výstup ve školním roce/třída

1. měření

2. měření

Rozdíl

1996/1997 - 2003/2004 – 8.A

56

84

+28

1997/1998 - 2004/2005 – 8.A

51

80

+29

1998/1999 - 2005/2006 – 8.A

54

78

+24

1999/2000 - 2006/2007 – 8.A

74

88

+14

2000/2001 - 2007/2008 – 8.A

71

86

+15

2001/2002 - 2008/2009 – 8.A

67

84

+17

2002/2003 - 2009/2010 – 8.A

68

83

+15

2003/2004 - 2010/2011 – 8.A

60

80

+20

2003/2004 - 2010/2011 – 8.B

68

83

+15

2004/2005 – 2011/2012 – 8.A

65

85

+20

2005/2006 – 2012/2013 – 8. A

59

74

+15

2006/2007 – 2013/2014 – 8. A

85

88

+3

2007/2008 – 2014/2015 – 8. A

74

89

+15

CELKEM

66

83

+18

  • Poznámka: Hodnoty v procentech


Třídní učitelé
8. A – ukončení studia ve školním roce 2008/2009 – Mgr. Koliáš Jan
8. A – ukončení studia ve školním roce 2009/2010 – Mgr. Straka Tomáš
8. A – ukončení studia ve školním roce 2010/2011 – Mgr. Fišerová Jaroslava
8. B – ukončení studia ve školním roce 2010/2011 – Mgr. Mniazga Čestmír
8. A – ukončení studia ve školním roce 2011/2012 – Mgr. Tůmová Olga
8. A – ukončení studia ve školním roce 2012/2013 – Mgr. Fišerová Jaroslava
8. A – ukončení studia ve školním roce 2013/2014 – Mgr. Davidová Irena
8. A – ukončení studia ve školním roce 2014/2015 – Mgr. Möstl Roman

Relativní posun Relativní posun udává, kolik se toho žáci naučí za určitou dobu studia. Název „relativní“ je zcela na místě, protože se žáci srovnávají navzájem mezi sebou. Tvoří tak velkou skupinu, vůči které se každý testovaný jednotlivec poměřuje.

Relativní posun je číslo vyjádřené v procentech, které udává míru zlepšení nebo zhoršení v daném testu, tj. podíl zlepšení (zhoršení) žáka vůči jeho maximálnímu možnému zlepšení (zhoršení), vyjádřený v procentech. Vždy se porovnávají percentily dosažené žákem v testech ze stejného předmětu v různých časových úsecích.
Slova „zlepšení“ a „zhoršení“ mají také relativní význam. Je zřejmé, že za roky strávené ve škole odcházejí žáci vzdělanější, avšak někdo více a někdo méně. Situace, kdy žák dosáhne ve výstupním testování horších výsledků než ve vstupním testování, a jeho relativní posun je tedy záporný, znamená, že žák má horší výsledek z výstupního testování vzhledem k ostatním žákům (referenční skupině), než tomu bylo u vstupního testování. Ostatní se toho naučili více, a proto se zhoršila jeho pozice. Záporný relativní posun neznamená, že žákovy znalosti z daného předmětu jsou horší než před třemi roky, ale bohužel v některých případech to tak být může.


Projekt VEKTOR


Cílem projektu VEKTOR je zajistit středním školám základ dlouhodobé autoevaluace, která je založena na testování studentů na počátku vyššího stupně (v kvintě) a na konci studia (v oktávě). Znalost vstupní a výstupní úrovně v testu obecných studijních předpokladů pak umožňuje stanovit „přidanou hodnotu školy“, neboli relativní posun – to, co škola skutečně žákům dala. Gymnázium ALTIS se do tohoto projektu zapojilo poprvé ve školním roce 2006/2007.


RELATIVNÍ POSUN V PROJEKTU VEKTOR (SCIO) V TESTU OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮŠkolní roky

Vstupní měření//výstupní měření

Relativní posun (%)

Úspěšnost vstupu na VŠ

2005/2006//2008/2009 – 8. A

3

95

2006/2007//2009/2010 – 8. A

21

100

2007/2008//2010/2011 – 8. A

56

93

2007/2008//2010/2011 – 8. B

18

94

2008/2009//2011/2012 – 8. A

19

95

2009/2010//2012/2013 – 8. A

51

100