O nás

Adresa:
Gymnázium ALTIS
Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00
mobil: 605 259 075 nebo 033
email: vedeni@altis.cz

Ředitelka:
PaedDr. Vladimíra Fišerová

Zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně:
PaedDr. Olga Jelínková

Druh studia:
osmileté (po 5.tř.ZŠ)

Zaměření:
posílená výuka českého jazyka, anglického jazyka , matematiky a výpočetní techniky, volitelné semináře včetně druhého cizího jazyka.

ALTIS – to jsou mimo jiné Ambice, Lidskost, Tvořivost, Individualita a Sebevědomí.

Gymnázium ALTIS poskytuje program komplexní péče o žáky, a to v oblasti:
 • vzdělávací
 • výchovné
 • diagnostické a rozvíjení profesní orientace
 • sportovní a zdravého životního stylu

Vzdělávání
 • poslední tři roky 98% úspěšnost vstupu na vysoké školy
 • vynikající výsledky ve výuce anglického jazyka (i ve srovnání se zahraničními školami) včetně přípravy žáků na mezinárodní jazykové zkoušky (FCE, CAE)
 • přehled probrané látky v některých předmětech je přednášen v anglickém jazyce
 • alternativní a moderní osnovy (propracované a neopakovatelné scénáře každé vyučovací hodiny)
 • maximální osobní výstup u každého žáka
 • on line studijní materiály

Výchova
 • podnětné a neohrožující sociální prostředí
 • propracovaný a komplexní systém výchovného působení na každého žáka (posílený hodinami společenství, seznamovacími pobyty a stmelovacími pobyty)
 • kvalitní servis i po vyučování
 • menší žákovské kolektivy

Diagnostika a rozvíjení profesní orientace
 • originální a propracovaný systém diagnostiky učebního pokroku (ve 2., 4. a 6. ročníku), kdy výstupem je osvědčení
 • originální a propracovaný systém rozvíjení profesní orientace (ve 3. a 8. ročníku), kdy výstupem je písemná zpráva a další doporučení k efektivnímu studiu
 • zjišťování přidané hodnoty u každého žáka

Sport
 • lyžařské kurzy v zahraničí
 • vodácký kurz základní – ve 3. ročníku (kanoe Sázava)
 • vodácký kurz výběrový – v 5. ročníku (kanoe, rafting Vltava)
 • cyklo a pěší turistika – 4. a vyšší ročníky (Jižní Čechy, Šumava, Tatry, Alpy)
 • outdoorové kurzy
 • přípravka moderního pětiboje – pro talenty (střelba, šerm, plavání, jízda – parkur, běh)
 • odborné konzultace a poradenství k osobnímu fitness tréninku

Další informace o škole
 • Poznávací pobyty a exkurze
 • Vánoční akademie
 • Altfest (festival krátkých filmů natočených žáky gymnázia ALTIS)
 • Elektronický index
 • Každý žák obdrží Průvodce studiem na Gymnáziu Altis a Osobní průvodce studenta – Jak uspět na Gymnáziu ALTIS.
 • Automaty na nápoje, bagety a cukrovinky.

Informace o škole je možno získat i na webových stránkách české školní inspekce (poslední inspekce proběhla v lednu 2008) a samozřejmě také od současných nebo bývalých žáků či jejich rodičů (rádi sdělí své zkušenosti a názory).

Máme více než dvacetiletou zkušenost s výukou a stovky absolventů!


Směrnice k vydávání opisu a stejnopisu vysvědčení (.pdf)