VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ NAŠICH ŽÁKŮ

VEKTOR – MODUL 4 – oktáva – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Přiložená tabulka ukazuje výsledky testování 4. ročníků středních škol (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií – oktáv) a srovnává je s oktávou A gymnázia Altis. Toto testování proběhlo v rámci projektu Vektor – Modul 4 v říjnu 2017. Cílem projektu Vektor je zajistit středním školám základ dlouhodobé (auto)evaluce, která je založena na testování žáků na počátku a na konci studia. Znalost vstupní a výstupní úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech pak umožňuje stanovit relativní posun ve vzdělání žáků, tedy to, co škola skutečně žákům dala. Druhé části projektu Vektor (Modul 4) se zúčastnilo celkem 3 068 žáků ze 68 škol celé ČR, přičemž čtyřletých gymnázií zastoupených v projektu bylo 34% a víceletých 31%.

CELKOVÉ VÝSLEDKY

Předměty/třídy

OSP

ČJ

MA rozšířená

8. A

59

70

66

 

Ostatní víceletá gymnázia

68

65

54

 

Ostatní čtyřletá gymnázia

55

56

47

 

Střední odborné školy

24

28

19

 

Střední průmyslové školy

42

34

-

 

Střední odborná učiliště

17

21

28

 

Celkem

50

50

50

 

Poznámka:

Percentil vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. Jde o základní hodnotu, která je ve zprávě používána. Např. žák s percentilem 80 předstihl 80% ostatních.

VEKTOR – MODUL 4 – oktáva – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Přiložená tabulka ukazuje výsledky testování 4. ročníků středních škol (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií – oktáv) a srovnává je s oktávou A gymnázia Altis. Toto testování proběhlo v rámci projektu Vektor – Modul 4 v říjnu 2016. Cílem projektu Vektor je zajistit středním školám základ dlouhodobé (auto)evaluce, která je založena na testování žáků na počátku a na konci studia. Znalost vstupní a výstupní úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech pak umožňuje stanovit relativní posun ve vzdělání žáků, tedy to, co škola skutečně žákům dala. Druhé části projektu Vektor (Modul 4) se zúčastnilo celkem 3 919 žáků ze 76 škol celé ČR, přičemž čtyřletých gymnázií zastoupených v projektu bylo 41% a víceletých 33%.

CELKOVÉ VÝSLEDKY

Předměty/třídy

OSP

ČJ

MA rozšířená

8. A

67

70

59

 

Ostatní víceletá gymnázia

65

62

60

 

Ostatní čtyřletá gymnázia

52

54

43

 

Střední odborné školy

24

23

19

 

Střední průmyslové školy

25

24

-

 

Střední odborná učiliště

24

27

-

 

Celkem

50

49

49

 

Poznámka:

Percentil vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. Jde o základní hodnotu, která je ve zprávě používána. Např. žák s percentilem 80 předstihl 80% ostatních.

VEKTOR – MODUL 4 – oktáva – ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Přiložená tabulka ukazuje výsledky testování 4. ročníků středních škol (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií – oktáv) a srovnává je s oktávou A gymnázia Altis. Toto testování proběhlo v rámci projektu Vektor – Modul 4 v říjnu 2015. Cílem projektu Vektor je zajistit středním školám základ dlouhodobé (auto)evaluce, která je založena na testování žáků na počátku a na konci studia. Znalost vstupní a výstupní úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech pak umožňuje stanovit relativní posun ve vzdělání žáků, tedy to, co škola skutečně žákům dala. Druhé části projektu Vektor (Modul 4) se zúčastnilo celkem 4 543 žáků z 93 škol celé ČR, přičemž čtyřletých gymnázií zastoupených v projektu bylo 37% a víceletých 34%.

CELKOVÉ VÝSLEDKY

Předměty/třídy

OSP

ČJ

MA rozšířená

8. A

67

66

59

 

Ostatní víceletá gymnázia

67

65

57

 

Ostatní čtyřletá gymnázia

52

53

42

 

Střední odborné školy

21

23

20

 

Střední průmyslové školy

33

18

-

 

Střední odborná učiliště

23

13

-

 

Celkem

50

49

49

 

Poznámka:

Percentil vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. Jde o základní hodnotu, která je ve zprávě používána. Např. žák s percentilem 80 předstihl 80% ostatních.

VEKTOR – MODUL 4 – oktáva – ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Přiložená tabulka ukazuje výsledky testování 4. ročníků středních škol (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií – oktáv) a srovnává je s oktávou A gymnázia Altis. Toto testování proběhlo v rámci projektu Vektor – Modul 4 v říjnu 2014. Cílem projektu Vektor je zajistit středním školám základ dlouhodobé (auto)evaluce, která je založena na testování žáků na počátku a na konci studia. Znalost vstupní a výstupní úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech pak umožňuje stanovit relativní posun ve vzdělání žáků, tedy to, co škola skutečně žákům dala. Druhé části projektu Vektor (Modul 4) se zúčastnilo celkem 5 619 žáků ze 113 škol celé ČR, přičemž čtyřletých gymnázií zastoupených v projektu bylo 36% a víceletých 31%.

CELKOVÉ VÝSLEDKY

Předměty/třídy

OSP

ČJ

MA

8. A

73

77

75

 

Ostatní víceletá gymnázia

66

66

62

 

Ostatní čtyřletá gymnázia

55

53

53

 

Střední odborné školy

24

27

29

 

Střední průmyslové školy

32

37

50

 

Střední odborná učiliště

14

17

22

 

Celkem

49

49

48

 

Poznámka:

Percentil vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. Jde o základní hodnotu, která je ve zprávě používána. Např. žák s percentilem 80 předstihl 80% ostatních.

 

STONOŽKA – KVARTA – ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
CELKOVÉ VÝSLEDKY

 

Předměty/třídy

OSP

ČJ

MA

4. A – Gymnázium ALTIS

84

84

86

Ostatní víceletá gymnázia - kvarty

83

80

82

Základní školy – 9. ročník

49

48

48


Poznámka: hodnoty v percentilech.
Percentil vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. Např. žák s percentilem 80 předstihl 80% ostatních.
Testování se zúčastnilo 19 104 žáků z 674 škol.

 

 

Percentil

Celkový výsledek

0

5

Velmi slabý výsledek.

5

15

Hodně podprůměrný výsledek.

15

30

Podprůměrný výsledek.

30

70

Průměrný výsledek.

70

85

Nadprůměrný výsledek.

85

95

Vysoce nadprůměrný výsledek.

95

100

Špičkový výsledek.

 


VEKTOR – MODUL 4 – OKTÁVA – ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 CELKOVÉ VÝSLEDKY

Přiložená tabulka ukazuje výsledky testování 4. ročníků středních škol (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií – oktáv) a srovnává je s oktávou A gymnázia Altis. Toto testování proběhlo v rámci projektu Vektor – Modul 4 v říjnu 2013. Cílem projektu Vektor je zajistit středním školám základ dlouhodobé (auto)evaluce, která je založena na testování žáků na počátku a na konci studia. Znalost vstupní a výstupní úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech pak umožňuje stanovit relativní posun ve vzdělání žáků, tedy to, co škola skutečně žákům dala. Druhé části projektu Vektor (Modul 4) se zúčastnilo 6 325 žáků ze 123 škol celé ČR, přičemž čtyřletých gymnázií zastoupených v projektu bylo 34% a víceletých 24% (nejvíce škol se zúčastnilo z Hlavního města Prahy).

Předměty/třídy

OSP

ČJ

MA

AJ

8. A

76

86

63

85

Ostatní víceletá gymnázia

69

68

62

68

Ostatní čtyřletá gymnázia

58

58

50

55

Obchodní akademie

38

39

42

36

Střední odborné školy

26

28

33

26

Střední průmyslové školy

43

37

54

40

Střední odborná učiliště

19

21

43

27

Celkem

50

49

48

49


Poznámka: hodnoty v percentilech

Percentil

Vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. Jde o základní hodnotu, která je ve zprávě používána. Např. žák s percentilem 80 předstihl 80% ostatních.

Testování se zúčastnilo 8 556 žáků ze 152 škol, z celkového počtu škol bylo 32% čtyřletých gymnázií, 22% víceletých gymnázií, zbytek tvořily obchodní akademie, střední odborné školy, střední průmyslové školy a střední odborná učiliště.


GENERÁLNÍ ZKOUŠKA V RÁMCI PROJEKTU NIQES ČERVEN 2013

Celkově se do projektu zapojilo 3 762 škol (základní školy, odpovídající ročníky víceletých gymnázií a konzervatoří). Celkově se zapojilo v 5. a 9. ročnících 170 184 žáků těchto škol.

První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly.

Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu opět úlohy základní úrovně (Obtížnost 1), a jaká část žáků řešila ve druhé části testu úlohy vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky školy, v legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků.

VÝSLEDKY KVARTY A, KVARTY B (ODPOVÍDAJÍCÍ 9. ROČNÍKU ZŠ) V ANGLICKÉM JAZYCE

86 %
NIQES AJ 2013
Podíly žáků školy po rozvětvení:
- Obtížnost 1: 15,62% (5)
- Obtížnost 2: 84,38% (27)
NIQES AJ 2013
VÝSLEDKY KVARTY A, KVARTY B (ODPOVÍDAJÍCÍ 9. ROČNÍKU ZŠ) V ČESKÉM JAZYCE

85,45 %
NIQES ČJ 2013
Podíly žáků školy po rozvětvení:
- Obtížnost 1: 6,06% (2)
- Obtížnost 2: 93,94% (31)
NIQES ČJ 2013
VÝSLEDKY KVARTY A, KVARTY B (ODPOVÍDAJÍCÍ 9. ROČNÍKU ZŠ) V MATEMATICE

63,99 %
NIQES MA 2013
Podíly žáků školy po rozvětvení:
- Obtížnost 1: 71,88% (23)
- Obtížnost 2: 28,12% (9)
NIQES MA 2013


CELOPLOŠNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA V RÁMCI PROJEKTU NIQES KVĚTEN 2012

Celkově se do projektu zapojilo 3 658 škol (základní školy a víceletá gymnázia), což je 99,8 % všech škol, pro které byla tato celoplošná generální zkouška určena. Celkově se zapojilo v 5. a 9. ročnících 161 653 žáků těchto škol, tj. 96,4 % ze všech registrovaných žáků.

VÝSLEDKY KVARTY (ODPOVÍDAJÍCÍ 9. ROČNÍKU ZŠ) V ANGLICKÉM JAZYCE

83,91 %
NIQES AJ 2012

Rozdělení

Počet procent žáků

Počet žáků

0% - 20%

0,08%

56

21% - 40%

4,27%

3 000

41% - 60%

61,62%

43 303

61% - 80%

28,66%

20 141

81% - 100%

V této kategorii se nachází SG Altis

5,37%

3 773

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

70 273VÝSLEDKY KVARTY (ODPOVÍDAJÍCÍ 9. ROČNÍKU ZŠ) V ČESKÉM JAZYCE

81,82 %
NIQES ČJ 2012

Rozdělení

Počet procent žáků

Počet žáků

0% - 20%

0,00%

0

21% - 40%

0,84%

628

41% - 60%

11,48%

8 577

61% - 80%

72,12%

53 868

81% - 100%

V této kategorii se nachází SG Altis

15,55%

11 615

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

74 688VÝSLEDKY KVARTY (ODPOVÍDAJÍCÍ 9. ROČNÍKU ZŠ) V MATEMATICE

67,19%
NIQES MA 2012

Rozdělení

Počet procent žáků

Počet žáků

0% - 20%

0,42%

316

21% - 40%

7,03%

5 277

41% - 60%

63,86%

47 933

61% - 80%

V této kategorii se nachází SG Altis

26,34%

19 771

81% - 100%

2,34%

1 758

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

75 055Poznámka: Graf (i tabulky) nám umožňují posoudit, zda jsou naši žáci v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami – graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol.


ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST – TERCIE, SEXTA, SEPTIMA – ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Test čtenářské gramotnosti psali žáci v dubnu 2012. Tento projekt organizuje firma SCIO. Žáci našich tercií měli nejlepší výsledek ze všech zúčastněných škol. Test čtenářské gramotnosti psali rovněž žáci sexty a septimy. Žáci sexty rovněž vykázali nejlepší výsledek ze všech zúčastněných škol. Septima se umístila hned na druhém místě v tomto celorepublikovém testován. Je potřebné připomenout, že v testování čtenářské gramotnosti jsme měli nejlepší výsledek ze všech zúčastněných škol i v minulém školním roce.

Třídy

Gymnázium ALTIS

Ostatní víceletá gymnázia

8. ročníky základních škol

Sexta A

90

68

-

Septima A

87

71

-

Tercie A

76

68

46

Tercie B

77

68

46


Poznámka: hodnoty v percentilech.
Percentil vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. Jde o základní hodnotu, která je ve zprávě používána. Např. žák s percentilem 80 předstihl 80% ostatních.


RELATIVNÍ POSUN V PROJEKTU VEKTOR (SCIO) V TESTU OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Školní roky

Vstupní měření//výstupní měření

Relativní posun (%)

Úspěšnost vstupu na VŠ

2006/2007//2008/2009

3

95

2007/2008//2009/2010

21

100

2008/2009//2010/2011 – 8. A

56

93

2008/2009//2010/2011 – 8. B

18

94

2009/2010//2011/2012 – 8. A

19

95


Poznámka:

Relativní posun udává, kolik se toho žáci naučí za určitou dobu studia. Název „relativní“ je zcela na místě, protože se žáci srovnávají navzájem mezi sebou. Tvoří tak velkou skupinu, vůči které se každý testovaný jednotlivec poměřuje.

Relativní posun je číslo vyjádřené v procentech, které udává míru zlepšení nebo zhoršení v daném testu, tj. podíl zlepšení (zhoršení) žáka vůči jeho maximálnímu možnému zlepšení (zhoršení), vyjádřený v procentech. Vždy se porovnávají percentily dosažené žákem v testech ze stejného předmětu v různých časových úsecích.

Slova „zlepšení“ a „zhoršení“ mají také relativní význam. Je zřejmé, že za roky strávené ve škole odcházejí žáci vzdělanější, avšak někdo více a někdo méně. Situace, kdy žák dosáhne ve výstupním testování horších výsledků než ve vstupním testování, a jeho relativní posun je tedy záporný, znamená, že žák má horší výsledek z výstupního testování vzhledem k ostatním žákům (referenční skupině), než tomu bylo u vstupního testování. Ostatní se toho naučili více, a proto se zhoršila jeho pozice. Záporný relativní posun neznamená, že žákovy znalosti z daného předmětu jsou horší než před třemi roky, ale bohužel v některých případech to tak být může.


VEKTOR – MODUL 1 – KVINTA – ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
CELKOVÉ VÝSLEDKY


Předměty/třídy

OSP

ČJ

MA

AJ

ZSV

5. A

73

86

72

91

62

65

Ostatní víceletá gymnázia

69

67

65

73

57

61

Ostatní čtyřletá gymnázia

59

57

54

54

45

42

Obchodní akademie

32

33

34

33

27

17

Střední odborné školy

25

29

30

28

30

17

Střední průmyslové školy

39

34

48

34

-

-

Střední odborná učiliště

28

30

22

29

-

-

Celkem

50

49

48

50

49

48


Poznámka: hodnoty v percentilech.
Percentil vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. Jde o základní hodnotu, která je ve zprávě používána. Např. žák s percentilem 80 předstihl 80% ostatních. Testování se zúčastnilo 8 556 žáků ze 152 škol, z celkového počtu škol bylo 32% čtyřletých gymnázií, 22% víceletých gymnázií, zbytek tvořily obchodní akademie, střední odborné školy, střední průmyslové školy a střední odborná učiliště.

VEKTOR – MODUL 1 – KVINTA – ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
CELKOVÉ VÝSLEDKY


Předměty/třídy

OSP

ČJ

MA

AJ

HUMANITNÍ ZÁKLAD

ZSV

5. A – Gymnázium ALTIS

77

78

84

77

83

62

Ostatní víceletá gymnázia

72

69

67

74

59

61

Ostatní čtyřletá gymnázia

62

60

57

56

46

44

Obchodní akademie

35

37

37

36

29

25

Střední odborné školy

28

31

31

29

21

22

Střední průmyslové školy

36

37

44

37

-

-

Střední odborná učiliště

24

25

28

26

22

8

Celkem

50

49

48

50

48

48


Poznámka: hodnoty v percentilech.
Testování se zúčastnilo celkem 8 042 žáků ze 145 škol celé ČR, přičemž čtyřletých gymnázií zastoupených v projektu bylo 33% a víceletých 26%.STONOŽKA – KVARTA – ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
CELKOVÉ VÝSLEDKY


Předměty/třídy

OSP

ČJ

MA

AJ

4. A – Gymnázium ALTIS

85

85

83

94

Ostatní víceletá gymnázia - kvarty

84

81

82

85

Základní školy – 9. ročník

49

48

47

47


Poznámka: hodnoty v percentilech.
Percentil vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. Např. žák s percentilem 80 předstihl 80% ostatních.
Testování se zúčastnilo 29 249 žáků z 981 škol.


Percentil

Celkový výsledek

0

5


Velmi slabý výsledek.

5

15


Hodně podprůměrný výsledek.

15

30


Podprůměrný výsledek.

30

70


Průměrný výsledek.

70

85


Nadprůměrný výsledek.

85

95


Vysoce nadprůměrný výsledek.

95

100


Špičkový výsledek.Vynikající výsledky ve výuce anglického jazyka:

Tabulky jsou získané pomocí testování firmou SCIO.

Předmět
Gymnázium ALTIS sekunda
Ostatní víceletá gymnázia
ZŠ - 7. ročník
Mezinárodní percentil
Anglický jazyk 2007/2008
79
55
28
67
Anglický jazyk 2008/2009
94
74
48
-

Poznámka: údaje v percentilech (percentil vyjadřuje pořadí účastníka testu, lze ho interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předběhl. Například škola s percentilem 80 předstihla 80% ostatních škol ve stejné kategorii). Mezinárodní percentil – percentil žáků České republiky, Maďarska a Slovenské republiky.

Předmět
Gymnázium ALTIS tercie
Ostatní víceletá gymnázia
ZŠ - 8. ročník
Mezinárodní percentil
Anglický jazyk 2007/2008
81
67
38
67
Anglický jazyk 2008/2009
95
77
48
-

Poznámka: údaje v percentilech.

Předmět
Gymnázium ALTIS kvarta
Ostatní víceletá gymnázia
ZŠ - 9. ročník
Anglický jazyk 2007/2008
87
84
50
Anglický jazyk 2008/2009
86
86
37

Poznámka: údaje v percentilech.

Předmět
Gymnázium ALTIS kvinta A
Gymnázium ALTIS kvinta B
Ostatní gymnázia
Všechny střední školy
Anglický jazyk 2007/2008
76
76
70
49
Anglický jazyk 2008/2009
83
-
58
49

Poznámka: údaje v percentilech.

Předmět
Gymnázium ALTIS septima A
Ostatní gymnázia
Všechny střední školy
Anglický jazyk 2007/2008
74
60
50
Anglický jazyk 2008/2009
74
54
50

Poznámka: údaje v percentilech.

Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge English exams Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra