PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení bude probíhat ve dnech 19. 04. 2018 a 20. 04. 2018 formou ústního pohovoru, při kterém se zkoumá všeobecný přehled, práce s textem, schopnost mu porozumět, matematické a komunikační kompetence a elementární komunikace v anglickém jazyce.

Státní přijímací zkouška: 1. termín: 13. 4. 2018; 2. termín: 17. 4. 2018

Vyhlášení přijímacího řízení (pdf)

Přihláška 2017/2018 (pdf)

Vzor vyplněné přihlášky na Gymnázium Altis (pdf)Doporučujeme rodičům naše testy studijních předpokladů v době před přijímacím řízením, při kterých získají mnoho cenných informací o studijních schopnostech svých dětí, a které je možno následně využít v rámci přijímacího řízení gymnáziem.
Výsledky přijímacího řízení 2018/19 jsou přístupné po zadání hesla!


Nabídka gymnázia

Plánováno

Podle zájmu

Předběžná cena v Kč

Osmileté denní všeob . *)

2 třídy

-

64 000,-  

Test studijních předpokladů v průběhu roku

Zpracování, poradenství a pohovor s rodiči.

5 000,-


Poznámka:

*)   podle kapacitních možností gymnázia ve školním roce 2018/2019Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge English exams Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra