PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení, jehož druhý termín je stanoven na 26. 5. 2016

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení (pdf)

Přijímací řízení bude probíhat ve dnech 24. 04. 2017 a 25. 04. 2017 formou ústního pohovoru, při kterém se zkoumá všeobecný přehled, práce s daným textem, schopnost mu porozumět, matematické a komunikační kompetence a elementární komunikace v anglickém jazyce.
Státní přijímací zkouška: 1. termín: 18. 4. 2017; 2. termín: 20. 4. 2017

Vyhlášení přijímacího řízení (pdf)

Přihláška (pdf)

Vzor vyplněné přihlášky na Gymnázium Altis (xls)

Doporučujeme rodičům naše testy studijních předpokladů v době před přijímacím řízením, při kterých získají mnoho cenných informací o studijních schopnostech svých dětí, a které je možno následně využít v rámci přijímacího řízení gymnáziem.

Nabídka gymnázia

Plánováno

Podle zájmu

Předběžná cena v Kč

Osmileté denní všeob . *)

2 třídy

-

62 000,-  

Test studijních předpokladů v průběhu roku

Zpracování, poradenství a pohovor s rodiči.

4 500,-


Poznámka:

*)   podle kapacitních možností gymnázia ve školním roce 2017/2018

Valid HTML 4.01 Transitional Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge PARK Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra