KURZY PRO VEŘEJNOST 2018/2019

Objednávkový formulář:

Diagnostika studijních předpokladů Pro žáky od 10 do 16 let, 1 den testování + výklad a poradenství, termín dle přihlášení (pátky),
cena 5 000 Kč.
Kurz ke státním přijímacím zkouškám pro uchazeče o osmileté studium Pro žáky 5. třídy ZŠ, od 6. 11. 2018 do 9. 4. 2019,
cena 10 000 Kč. (sleva ze školného 2 000 Kč viz popis kurzu)
@


Vyplňte, prosím, všechny údaje!DIAGNOSTIKA STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Rodičům doporučujeme naši diagnostiku studijních předpokladů, v jejímž rámci získají mnoho cenných informací o studijních schopnostech svých dětí, a které je možno následně využít v rámci přípravy na přijímací řízení. Diagnostika studijních předpokladů se skládá z několika na sebe navazujících částí.

 • Test studijních předpokladů (forma písemná, čas limitovaný).
 • Osobnostní dotazníky (forma písemná, individuální tempo).
 • Všeobecný přehled (forma ústní).
 • Logické a kritické myšlení (forma ústní).
 • Test angličtiny (forma elektronická, čas limitovaný, zařazení na úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků), oxfordenglishtesting.com.
 • Testy funkční gramotnosti (forma ústní a písemná): čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, jazyková gramotnost, komunikační gramotnost, pracovní gramotnost.

V těchto částech se sledují tyto kompetence.

 • Kompetence k učení.
 • Kompetence k řešení problémů.
 • Kompetence komunikativní.
 • Kompetence sociální a personální.
 • Kompetence občanské.
 • Kompetence pracovní.
Většina úkolů a činností je hodnocena na devítistupňové škále.

Rodiče získávají tyto výstupy z absolvované diagnostiky.

Komplexní písemná zpráva.
Grafické zpracování testu obecných studijních předpokladů a dovednostních úkolů.
Hodinový pohovor nad výsledky diagnostiky, jehož součástí je i poskytnutí odborných rad (popřípadě písemných materiálů) ke zlepšení strategie učení.
Výstup absolvovaného testu z anglického jazyka je indikuje splnění kritérií pro zařazení do úrovně A1-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.

Na diagnostiku se můžete přihlásit pomocí formuláře (zpět), nejlépe v období od 1. 9. do 30. 11. Budeme Vás kontaktovat ohledně termínu a poté Vám zašleme pokyny k platbě. Termíny jsou zpravidla vypsány na pátek, a testování probíhá cca od 08.00 do 14.00 hodin. Cena diagnostiky (včetně pohovoru) je pro školní rok 2018/2019 stanovena na 5 000,- Kč.


Kurz ke státním přijímacím zkouškám.

Kurz je určen pro uchazeče o osmileté gymnázium, to znamená žáky 5. tříd základní školy. Náplní kurzu je příprava pro úspěšné složení těchto zkoušek. Kurz proto sestává z odborného didaktického testování, kde bude procvičováno učivo ZŠ formou didaktických testů. Jejich obsah vychází vycházet ze schválených dokumentů MŠMT a bude simulovat testy státní.

V kurzu, který je v rozsahu 20 dvouhodinových lekcí, budou žáci pod odborným vedením zkušených pedagogů postupně skládat řadu testů, včetně jejich rozboru a opravy. Získají tak potřebné znalosti, vědomosti a postupy, které jsou nutné u povinných testů z českého jazyka a matematiky.

Jedná se o vysoce specializovanou výuku. Přináší žákům specifické dovednosti a znalosti, rozvíjí jejich schopnosti při zjišťování úrovně vzdělání a připravuje je na testování.

Kurz bude probíhat od začátku listopadu 2018 do začátku dubna 2019. Každé úterý (začátek 6. 11. 2018) od 16,00 hod. do 17,40 hod. na adrese: Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice. Cena kurzu je 10 000,- Kč. Přihlášku zašlete nejpozději do 15. 9. 2018 pomocí formuláře (zpět), poté vám budou zaslány pokyny k platbě.

Absolventi kurzů, kteří budou přijatí na Gymnázium ALTIS ke studiu, získávají bonus 2 000,- Kč na školné za rok 2018/2019.

Termíny výuky: : 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., 8. 1. 2019, 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4.

Přijďte a přesvědčte se sami! Máme více než 25 let zkušeností s výukou a stovky absolventů. Špičkové výsledky u státní maturity. Náš program je propracovaný a má vysokou úspěšnost vstupu na kvalitní vysoké školy, včetně škol v zahraničí.

Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge English exams Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra