AKTUALITY

25. 4. 2018
V celostátním kole SOČ, které se kolnalo 16. 6. 2018, vybojovala v oboru Geologie a geografie krásné 2. místo Eliška Rajmonová ze 7. A.

22. 4. 2018
V literární soutěži Co je to vlastenectví získali chlapci ze 2. A Ondřej Jakub Anděl 1. místo a Tomáš Kopecký 2. místo.

18. 6. 2018
I v letošním roce se žáci Gymnázia Altis zúčastnili Týdne vědy na Jaderce. Pro zájemce přikládáme příspěvek od Jiřího Apjára (6. A), který se v rámci dvoudenního miniprojektu zabýval Využitím zpožděných neutronů ke stanovení množství štěpného materiálu.
Váš prohlížeč nepodporuje zobrazení PDF.
Sborník příspěvků (.pdf)


25. 4. 2018
V březnu a dubnu proběhla krajská kola Chemické olympiády. Naši žáci prokázali teoretické znalosti i schopnost řešit různé praktické úlohy (stanovení množství iontů v neznámém vzorku, příprava magnetitu nebo dělení různých kovů) a stali se úspěšnými řešiteli. Gymnázium reprezentovali Tereza Kocourková a Martin Znamenáček (4. A, kategorie D) a Radim Král (5. A, kategorie C).

23. 4. 2018
Výsledky našeho gymnázia v krajském kole SOČ 2018:

Eliška Rajmonová (7. A), obor: Geologie a geografie, 1.místo
Kristina Jaklová (6. A), obor: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, 2.místo
Daniela Nonfriedová (7. A), obor: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, 3.místo
Lucie Znamenáčková (6. A), obor: Stavebnictví, architektura a design interiérů, 3. místo

20. 4. 2018
Literární cena Filipa Venclíka:

Cena poroty - Karolína Dobešová (8. A), Okřídlený chodec
2. místo - Tadeáš Štěpán (7. A), Přátelství

3. 4. 2018
V rámci environmentální výchovy navštívila třída 7. A botanickou zahradu v Tróji. Předmětem zájmu nebyly exotické rostliny ani tropické skleníky. Navštívili jsme největší přažskou vinici, prošli se po sluncem prozářeném svahu přímo mezi rostlinkami vinné révy a podívali se do místního vinného sklepa.

Návštěva vinice v Tróji
2. 3. 2018
V okresním kole Chemické olympiády kategorie D získali Tereza Kocourková druhé a Martin Znamenáček třetí místo. Oba postupují do krajského kola!
Na pěkném pátém místě se umístil Jiří Zelenka.
21. 2. 2018
Gabriela Ottová ze 2. A se umístila na třetím místě v obvodním kole soutěže AJ pořádané ZŠ Nad Přehradou.
9. 2. 2018
Letošní maturanti z chemie se zúčastnili celostátního kola Chemiklání – týmové soutěže pro středoškoláky se zájmem o chemii, kterou pořádá Univerzita Pardubice a MŠMT.
11. 1. 2018
V rámci posílení motivace žáků pro studium přírodovědných předmětů nás navštívili doktorandi z VŠCHT Praha s Hodinou moderní chemie na téma luminiscence. Žáci tercie až septimy se dozvěděli nejenom principy luminiscence, ale i její praktické aplikace.

Luminiscence v hodinách chemie
23. 06. 2017
Žáci sexty a septimy se účastnili Týdne vědy na Jaderce (FJFI ČVUT v Praze). V rámci odborného soustředění řešili různé miniprojekty z matematiky, informatiky či chemie (konkrétně Rozhodování strojů a za pomoci strojů, Derivace a integrály v kinematice nebo 99m-Tc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně). V rámci exkurze navštívili odborná vědecká pracoviště či nemocnice a účastnili se i řady přednášek. V závěru ostatním účastníkům prezentovali výstupy svého vědeckého miniprojektu.
26. 04. 2017
Výsledky našich studentů v krajském kole SOČ:
 • Chemie
  4. místo Jan Krofta - Vzájemná separace americia (III) a curia (III)

 • Biologie
  8. místo Karolína Dobešová - Vývoj žábronožky solné

 • Geografie
  1. místo Eliška Rajmonová - Geologická vycházka po Jílovém u Prahy (Postup do celostátního kola)

 • Zdravotnictví
  3. místo Jan Starčevskyj - Mozaicizmus monozomie chromozomu X u jinak zdravých jedinců (Postup do celostátního kola)

 • Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství
  1. místo Barbora Lehká - Škrobárna Amylon – historické souvislosti zpracování škrobu v Českých zemích (Postup do celostátního kola)

 • Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  7. místo Pavel Herman - Využití stramingových videí jako motivační složky při výuce chemie na ZŠ a SŠ

 • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
  3. místo Daniela Nonfriedová - Interiérový design třídy

 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  4. místo Tereza Přibylová - Od loutkařů k novému cirkusu, aneb Jak ovlivnila česká divadelní tradice současné moderní divadlo
10. 04. 2017
Gabriela Ottová(1. A) se umístila na druhém místě v obvodním kole Matematické olympiády v kategorii Z6 a Alice Diakonu (2. A) se umístila na třetím místě v kategorii Z7.
Gratulujeme!
4. 4. 2017
Děkujeme všem žákům, studentům a učitelům, kteří přispěli svým úsilím a zorganizováním Běhu pro Afriku do sbírky Postavme školu v Africe. Nová škola se stavěla šest měsíců a ruku k dílu přiložila celá komunita. Nyní bude sloužit pro 500 místních dětí, které se už nebudou muset bát, že jim na hlavu spadne střecha nebo, že se na cestě do školy zraní.
Podívejte se na fotogalerii.

ALTIS v Kulufu
3. 3. 2017
Na začátku března se žáci kvarty účastnili Okresního kola Chemické olympiády, ve kterém Lukáš Zima, Klára Kubelková a Šenda Zou prokázali teoretické znalosti i praktické dovednosti a stali se úspěšnými řešiteli. K úspěchu blahopřejeme!

Chemická olympiáda
1. 03. 2017
Studenti gymnázia Altis Alice Diakonu (2. A) a Matyáš Siegl (4. A) se umístili na třetím místě ve své kategorii v konverzační soutěži z anglického jazyka organizované ZŠ Nad Přehradou.

21. 12. 2016
Vánoční akademie se vydařila.
Akademie 2016 (youtube)

15. 6. 2016
Rozhovor s RNDr. Petrem Distlerem "Učit chemii mě emočně dobíjí" v časopise Přírodovědci.cz (str. 30).

9. 5. 2016
Žáci Gymnázia Altis i v letošním roce úspěšně řešili chemickou olympiádu.
V kategorii D se v oblastním kole pro Prahu 10 umístila na 4. místě Lucie Znamenáčková, na 6. místě Štěpánka Žáková a na 7. místě Jan Kelar.
V krajském kole kategorie C, kterého se zúčastnila čtyřicítka studentů ze 30 středních škol, se nejlépe umístil Petr Joudal, který se stal úspěšným řešitelem a obsadil 21. místo.

29. 4. 2016
Sedmý ročník celostátní soutěže Finanční gramotnost 2015/2016 pod záštitou prezidenta republiky a MŠMT se konal 26. 4. 2016 v historickém areálu Emauzy. Postoupili jsme jako vítězové krajského kola za kraj hl. město Praha. Za školu soutěžili Pavel Herman 6. A, Anna Černohousová 7. A a Kryštof Filip 7.A. Dále se účastnili Ondřej Kokoška 6. A, Olga Bálková 5. A a Barbora Kocková 5. A. Ve finále jsme se umístili jako 8. tým z celé ČR.

Finanční gramotnost 1 Finanční gramotnost 2
27. 4. 2016
I v letošním roce se naši studenti účastnili krajského kola SOČ. Gratulujeme k hezkému umístění!
 • Obor 03 Chemie
  4. místo Jan Kovář – Charakterizace mikrofluidního systému a optimalizace nastavení pro studium kinetiky kapalinové extrakce
 • Obor 06 Zdravotnictví
  6. místo Alžběta Janovská a Lenka Štěpánová – Využití metody augmentace v lékařství
 • Obor 07 Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství
  6. místo Vladimír Janovský – Domestikace tura domácího
 • Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  3. místo Pavel Herman a Jan Krofta – Chemické pokusy do školy i na doma
 • Obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
  4. místo Tereza Přibylová – Pražské divadelní scény a Cirk La Putyka aneb Proč chodit či nechodit do divadla
 • Obor 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  3. místo Daniela Nonfriedová – Ilustrace jako médium
 • Obor 16 Historie
  4. místo Barbora Lehká – Oldřich Sichrovský

8. 4. 2016
Studenti sexty se zúčastnili celopražské literárně-historické soutěže Na pivo s Karlem Velikým. V konkurenci ostatních gymnázií se neztratili a s prezentací Neklidné 19. století obsadili 2. místo. Gratulujeme!
22. 2. 2016
I v letošním roce spolupracujeme při popularizaci výuky přírodních věd s VŠCHT Praha. Žáci 3. A – 5. A se seznámili s forenzní chemií a vyzkoušeli si různé metody, které se v kriminalistice využívají.

Forenzní chemie 1 Forenzní chemie 2
15. 1. 2016
Vyučující anglického jazyka na gymnáziu Altis Mgr. Veronika Fišerová se stala certifikovanou hodnotitelkou a zadavatelkou ústní části mezinárodní zkoušky Cambridge úrovně FCE a CAE.
16. 12. 2015
Studenti 5.A před Vánoci navštívili laboratoře Přírodovědecké fakulty UK, kde si v rámci výuky chemie mohli vyzkoušet i náročnější experimenty.

Laboratoře z chemie 1 Laboratoře z chemie 2
5. 11. 2015
V rámci projektu deníku MF Dnes Studenti píší noviny byl zveřejněn a oceněn článek Terezy Šlancarové (7.A) Chraňme si soukromí, jinak zešílíme . Doporučujeme Vám si ho přečíst!
10. 06. 2015
Velký úspěch studenta Jakuba Bednáře (3.A), který zvítězil v mezinárodní výtvarné soutěži Malujeme po síti. Jeho práce je vystavena od 11. června 2015 v Musaionu, Národopisném muzeu v Letohrádku Kinských na Smíchově.
20. 05. 2015
Běh pro Afriku!
Výtěžek 23 770 Kč jsme odeslali na konto Člověk v tísni.
Děkujeme běžcům a sponzorům!

Běh pro Afriku 1
27. 04. 2015
Výsledky krajského kola SOČ studentů našeho gymnázia:
 • 03 Chemie
  9. místo Kristýna Kroftová Značení hydroxyapatitů Tc-99m
 • 07 Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství
  4. místo Vladimír Janovský České šlechtitelství a plemenářství
 • 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
  2. místo Barbora Veselá Metodika tréninku běhů na střední tratě
 • 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  4. místo Jiří Kordík Kavárna Union – Parnas českých intelektuálů
 • 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  5. místo Pavel Herman Jan Krofta Budoucnost laserových technologií v českých rukách.
  6. místo Kristýna Křížová Fakta o těhotenství
23. 03. 2015
Studentky našeho gymnázia zaznamenaly velký úspěch v regionálním kole řečnické soutěže Mladý Démosthenes.
 1. kategorie – 4. místo Klára Kubelková ze sekundy
 2. kategorie – 4. místo Natálie Šlancarová z tercie
 3. kategorie – 5. místo Tereza Křížová ze sexty
 4. kategorie – 1. místo Dora Krejčířová ze septimy
Gratulujeme!
11. 02. 2015
V kategorii gymnázií získal Tadeáš Štěpán (4. A) 3. místo a Radim Král (2. A) 4. místo v celopražské soutěži v anglické konverzaci.
Soutěž pořádala ZŠ Nad Přehradou.
14. 11. 2014
Student Albert Kulík (2. A) se umístil v konkurenci 840 studentů z celé republiky na 6.- 8. místě soutěže Obrazový slovník vyhlášené Goethe institutem v Praze.

Vítězné obrázky si můžete prohlédnout na: www.goethe.de
23. 09. 2014
Rozhovor s naším absolventem Evženem Korcem, vítězem v soutěži Česká hlavička 2013 a držitelem ceny České učené společnosti.

probyznysinfo.ihned.cz
04. 08. 2014
Kompletní analýza výsledků gymnázií u státní maturity 2014:
Naši studenti se v celkovém pořadí v ČR umístili z AJ na 3. místě, MA na 4. místě a ČJ na 5. místě (viz níže uvedené analýzy).

Anglický jazyk (pdf)         Český jazyk (pdf)         Matematika (pdf)
24. 06. 2014
V příštím školním roce opět otvíráme přípravný kurz pro žáky z 5. tříd ZŠ.
Nově otvíráme kurz čtení s porozuměním a práce s čísly pro žáky ze 4. tříd ZŠ.
05. 06. 2014
Michaela Zapletalová (5.A) obsadila první místo ve studentské literární soutěži na téma 10 let v Evropské unii.( prazsky.denik.cz ).
04. 03. 2014
Martin Pátek, absolvent našeho gymnázia v roce 2011/2012, se zařadil mezi nejlepší studenty Institutu ekonomických studií na Karlově univerzitě ( ies.fsv.cuni.cz ). Za první rok studia získal prospěchové stipendium a v příštím semestru může uvažovat o studiu na University of Limerick v Irsku. Gratulujeme!
21. 02. 2014
Analýza nástupu absolventů Gymnázia ALTIS na vysoké školy v letech 2010/11 až 2012/13.

analýza graf
30. 01. 2014
Max Štětina (1. A) vybojoval 2. místo v celorepublikovém kole soutěže z anglického jazyka pořádané City&Guilds. Gymnázium reprezentovala také Barbora Kocková (3. A).
10. 12. 2013
Studenti 4.A navštívili v rámci výuky chemie Přírodovědeckou fakultu UK, kde si v laboratoři vyzkoušeli nejrůznější pokusy.
Laborator_1.jpg    Laborator_2.jpg
28. 11. 2013
Filip Jelínek (8.A) se umístil na druhém místě v celostátním kole soutěže Staň se na den tvůrcem evropské politiky pořádané Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením evropské komise v ČR.
4. 11. 2013
Gymnázium ALTIS postoupilo do finále soutěže Olympiáda lidských práv; studenti Dora Krejčířová, Míša Zapletalová, Štěpán Krb a Eva Klímová se probojovali mezi 50 finalistů z celkem 1779 zúčastněných z celé České republiky. Více o soutěži na stránkách akce: www.olpcr.cz
Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge English exams Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra