Důležité sdělení: Otevíráme nové kurzy pro veřejnost v roce 2016/2017 více …

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍCH ROKŮ 2013/2014 A 2014/2015 – GYMNÁZIUM ALTISPředměty

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2014/2015

Český jazyk a literatura

77,680
5. místo

85,92
1. místo

Anglický jazyk

85,008
3. místo

87,54
1. místo

Matematika

92,062
4. místo

88,45
6. místo


Poznámka: Číselné hodnoty jsou v percentilech. Percentil vyjadřuje v rámci daného ročníku pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (čím vyšší, tím lepší: 0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako procento ostatních žáků ve stejném ročníku, které účastník předstihl.

Podrobná analýza výsledků státní maturity

 


VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

 • Špičkové výkony v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice (ve státní maturitě se Gymnázium ALTIS stabilně umisťuje ve všech zmíněných předmětech do 6. místa v ČR mezi gymnázii).
 • Úspěchy v celorepublikových soutěžích.
 • Pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Individuální přístup ke každému žákovi s ohledem na jeho možnosti a potřeby.
 • Bezpečné a podnětné prostředí s menším počtem žáků ve třídách.
 • Partnerství a demokratičnost.
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 • Projektové zahraniční poznávací exkurze.
 • On-line přístup k hodnocení žáků a originálním studijním materiálům.


PARTNEŘI

 • SCIO (spolupráce při evaluaci školy).
 • Cambridge PARK (anglický jazyk).
 • UNICORN (elektronický index).
 • VŠCHT (laboratoře).
 • Přírodovědecká fakulta UK (laboratoře).


ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

 • Světová škola.
 • City & Guilds approved examination preparation venue.
 • Pečujeme o vzdělávání.
Valid HTML 4.01 Transitional Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge PARK Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra