Důležité sdělení: Otevíráme nové kurzy pro veřejnost v roce 2016/2017 více …

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍCH ROKŮ 2013/2014 AŽ 2015/2016 – GYMNÁZIUM ALTISPředměty

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2014/2015

Školní rok 2015/2016

Český jazyk a literatura

77,680
5. místo

85,92
1. místo

86,49
2. místo

Anglický jazyk

85,008
3. místo

87,54
1. místo

92,05
1. místo

Matematika

92,062
4. místo

88,45
6. místo

80,27
29. místo


Poznámka: Číselné hodnoty jsou v percentilech. Percentil vyjadřuje v rámci daného ročníku pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (čím vyšší, tím lepší: 0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako procento ostatních žáků ve stejném ročníku, které účastník předstihl.

Podrobná analýza výsledků státní maturity

 


VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

 • Špičkové výkony v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice (ve státní maturitě se Gymnázium ALTIS stabilně umisťuje na čelních místech v ČR mezi gymnázii).
 • Úspěchy v celorepublikových soutěžích.
 • Pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Individuální přístup ke každému žákovi s ohledem na jeho možnosti a potřeby.
 • Bezpečné a podnětné prostředí s menším počtem žáků ve třídách.
 • Partnerství a demokratičnost.
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 • Projektové zahraniční poznávací exkurze.
 • On-line přístup k hodnocení žáků a originálním studijním materiálům.


PARTNEŘI

 • SCIO (spolupráce při evaluaci školy).
 • Cambridge PARK (anglický jazyk).
 • UNICORN (elektronický index).
 • VŠCHT (laboratoře).
 • Přírodovědecká fakulta UK (laboratoře).


ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

 • Světová škola.
 • City & Guilds approved examination preparation venue.
 • Pečujeme o vzdělávání.
Valid HTML 4.01 Transitional Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge PARK Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra